Nyheter

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne: – Forlenget permitterings­ordning er feil vei å gå 

Mange risikerer å «låses inn» i sin gamle jobb, som kanskje er borte etter krisen, mener leder for Akademikerne.

En av fire jus­studenter har vurdert å hoppe av studiet på grunn av korona­situasjonen

Resultatene fra Juristforbundets studentundersøkelse viser at det siste året har vært svært krevende for mange av jusstudentene.

Trakassering (Foto: Pixabay)

Undersøkelse: Påtale­jurister i politiet utsettes for seksuell trakassering på jobb

Klåing og uønskede seksuelle kommentarer. Slik kan arbeidshverdagen være for flere i politietaten, ifølge arbeidsmiljøundersøkelse.

Foto: iStock

1981 klagesaker mot dommere – disiplinærtiltak i 83 saker

Antallet klager på dommere har variert fra år til år, men et utviklingstrekk er at antall klager har stabilisert seg på høyere nivå enn tidligere.

Hvordan skal dommere utnevnes?

Forslag om at regjeringen ikke skal ha adgang til å gå utenfor innstillinger fra Innstillings­rådet for dommere, men at det gis mulighet til å forkaste innstillingen én gang.

Ny sammen­setning av Personvern­nemnda

Det er utnevnt medlemmer til nemnda som behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Foto: Thomas Haugersveen

Domstolkommisjonen: Hvor mye skal dommere spesialiseres?

Det kan bli økt spesialisering i blant annet barnesaker og store økonomiske straffesaker.

Har vedtatt prosedyre for nominasjon av norske dommere til ICC

Dommerne skal velges blant «personer med høy moralsk karakter, upartiskhet og integritet og som besitter de kvalifikasjoner som deres respektive stater krever for å bli utnevnt til de høyeste juridiske embeter.»

– Et betydelig teknologisk etterslep i domstolene

Digitaliseringen av domstolene kommet kort sammenliknet med flere andre offentlige virksomheter, ifølge utredning.

(Foto: Stortinget)

Disse lov­endringene innføres etter nyttår

Barn sikres mer arv. Arbeidstakere gis økt kontroll over pensjonstjening.

Juristlønn, hjemmekontor, rettshjelp og domstolene: Dette engasjerte mest i 2020

Vi har samlet noen av de mest leste sakene på Juristen.no i 2020 - noe du har gått glipp av?

Skildrer dramaer fra rettssalen med tegneutstyr

Esther Maria Bjørneboe har tegnet fra norske rettssaler siden 1999. Boka «Forbrytelsens ansikt» presenterer et bredt utvalg av Bjørneboes rettstegninger og ser på rettstegningens funksjon og betydning.

Hvem, hva, hvor i 2020: Klarer du årets juridiske julenøtter?

Nok et år er snart omme, og vi har samlet noen spørsmål fra 2020, blandet med andre julenøtter. Hvor mange klarer du?

Kappekvartett i Høyesterett. F.v. advokat John Christian Elden, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, advokat Jon Wessel-Aas  og riksadvokat Jørn Maurud. Maurud her før han ble riksadvokat. (Foto: Privat / Wessel-Aas)

Rettskapper – til glede og besvær

Kappeløs Wessel-Aas stilte i Høyesterett iført NRK-rekvisitt. Riksadvokat Maurud sliter med gammel kappe med for korte ermer.

– Dagens rettskapper er for tunge, upraktiske og med utdatert design. Her trengs en kappereform, skrev tidligere lagdommer Iver Huitfeldt til Juristen. Vi spurte flere toppjurister om de kunne gi sitt syn på saken, gjerne med et glimt i øyet. Og for en respons vi fikk!

Rettskappens historie i Norge

For å finne historikken bak bruken av rettskapper i Norge gjør Juristen et dypdykk i arkivene og finner Dommerforeningens medlemsblad fra 1962. Der gjengis den første tegningen til hvordan kappen skulle se ut, i forbindelse med kongelig resolusjon av 7. desember 1889, hvor bruk av rettskappe ble innført.

Juridisk fakultet UiB

12 millioner til forskning på utilregnelighet og straffeansvar

Professor Linda Gröning får penger fra Forskningsrådet til prosjekt om hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar.

Sider