Nyheter

– Rettsstat er som oksygen, man tenker ikke på det før det oppstår mangel

– Det er litt påfallende at forholdsvis få jurister er aktive i den offentlige debatt i egenskap av jurist, og med bakgrunn i sine fagkunnskaper, sier advokat Brynjar Østgård.

Juristen inviterte de to twitterhøvdingene  Hans Vang og Kim Heger (t.h.) til et intervju  knyttet til temaet «ytringsfrihet i juridiske  miljøer, og blant jurister». Det ble et møte  preget av humor og satire, noe også  twittermeldingene mellom de to bær

Jurister og Twitter-rivaler med satire som «våpen»

Kan en tingrettsdommer og en politiadvokat bruke Twitter som ytringsfrihetsarena? Svaret er et rungende JA fra Kim Heger og Hans Vang. Men med klare forbehold. Satirisk humor med samfunnskritisk brodd er ok. Tvitring fra saker de jobber med som jurister - det er fy.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Avdekket åtte års ventetid på svar om familieinnvandring

Sivilombudet har bedt Justis- og beredskapsdepartementet holde ombudet løpende orientert om hva departementet foretar seg for å sikre en mer effektiv behandling av søknader i familieinnvandringssaker.

Foto: Privat

Sommerpraten: Professor Christina Voigt

Jusprofessor Christina Voigt prøver å få unna administrative oppgaver så hun kan jobbe med skriving - i ferien. 

Foto: Pixabay / Høgskulen på Vestlandet

Noen betraktninger rundt begrepet grunnleggende og en statsmakt som slår seg selv på munnen

Lovgivende og utøvende statsmakt slår seg selv på munnen når de forvrenger meningsinnholdet av begrepet grunnleggende som sentral byggestein i vår rettspleie. De devaluerer Grunnloven ved å gjøre Lov til ulov og ulov til lov, skriver professor Jarle Aarstad.

Ubetinget fengselsstraff gjør at færre unge begår ny kriminalitet

Bruk av ubetinget fengselsstraff overfor lovbrytere i alderen 18-24 år reduserer sannsynligheten for tilbakefall med hele 30 prosent over en femårsperiode etter avsagt dom. Dette oppsiktsvekkende funnet er ett av flere som fremkommer i en ny analyse av barne- og ungdomskriminalitet, utført på oppdrag for Justisdepartementet.

Tiltalt kastet lommebok i ansiktet på tingrettsdommer

Hendelsen skjedde i forbindelse med at tiltalte skulle vise ID til dommeren.

Foto: Ole Martin Gangnes

Gir næringslivet hjelp til å gjenkjenne korrupsjon

Økokrim lanserer en liste over indikatorer på korrupsjon som skal hjelpe andre aktører å gjenkjenne slike lovbrudd. Hensikten er å gjøre virksomheter bedre i stand til å forebygge og avdekke denne kriminalitetsformen som ofte er kompleks og krevende å oppdage.

– Fått et tydelig inntrykk av at politiet i Oslo ikke ønsker en kvitteringsordning

Juristforbundets inkluderingsutvalg ber Oslos politimester om avklaringer for å fortsette i arbeidsgruppe som ser på tiltak for å forebygge at politikontroller kan oppleves som diskriminerende.

Foto: iStock

Starter opp med master i akutt rettsmedisin: – I rettsmedisin møtes jussen og medisinen

– Det handler om å kunne gjøre en sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet slik at den kan benyttes av politiet og rettsvesen, sier professor Kjersti Alsaker ved Høgskulen på Vestlandet.

Statsforvalter­strukturen er til utredning: Skal statsforvalter­strukturen følge fylkes­strukturen?

Spørsmålet påvirker rundt 250 jurister og mange kjenner på usikkerhet.

Riks­revisjonen: Offentlig ansatte usikre på når plikten til å avverge straff­bare handlinger gjelder

Riksrevisjonen retter alvorlig kritikk av myndighetenes innsats når det gjelder vold i nære relasjoner. Det er risiko for at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, mener de.

- Det opplevdes som at jeg ikke lenger var god nok for Norge

Den jusutdannede toppdiplomaten Olav Myklebust ble fratatt sikkerhetsklarering og mistet jobben som ambassadør for Norge fordi han etablerte et forhold med en thailandsk kjæreste.

Christine Fossen på besøk i en  «protection of civilians site»  i Sør-Sudan. (Foto: Privat)

Har hatt ulike lederroller i 25 år: – Jo lenger jeg har vært leder, jo tydeligere ser jeg hvor god utdannelse jeg har

Da Christine Fossen ble landets yngste politimester som 36-åring hadde hun ingen ledererfaring eller lederutdanning, og måtte lære av egne feil på godt og vondt. Senere har en personlig ledercoach vært en uvurderlig hjelp. 

Stein-Arne Hammersland

Valg­komiteen ber om forslag: Skal finne kandidater til å lede Jurist­forbundet i neste periode

Valgkomiteen i Juristforbundet er i gang med arbeidet foran landsmøtet og ber om forslag på kandidater til ulike lederverv og styreplasser, forteller valgkomiteens leder.

Lise Fyllingen byttet ut jobben som ambulansearbeider med juristjobb i Justisdepartementet. Foto: Privat

Fra ambulansearbeider til beredskapsjurist

Allerede før Lise Fyllingen var ferdig med masteren i rettsvitenskap, kapret hun en jobb i Justis- og beredskaps­departementets seksjon for redningstjeneste og nød­kommunikasjon. En av grunnene til det, var hennes bakgrunn fra ambulanse­tjenesten.

Sider