Nyheter

Dokumenterer kriminalomsorgens tidligere tider

Massive håndjern, halsjern og fotjern med og uten påmonterte jernkuler. Dette møtte mange straffedømte som kom inn i fengslene for 200 år siden i det som i dag benevnes som kriminalomsorgen. Rettssikkerhet for innsatte, slik vi kjenner den i dag, fantes ikke.

Emilie Enger Mehl (regjeringen.no)

Overtok nøklene i Justis­departementet

Emilie Enger Mehl overtok etter Monica Mæland

Emilie Mehl

Emilie Enger Mehl (Sp) ny justis­minister

28-åringen fra Hedmark blir Norges nye justis- og beredskapsminister, og den nye regjeringens yngste statsråd.

Domstol­administrasjonen: Ikke penger til opptak i retten

– Vi er svært overrasket og skuffet over at forslaget til statsbudsjett for 2022 ikke prioriterer midler til lyd- og bildeopptak av rettssaker.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– Politiet skal få rom til å ansette flere påtale­jurister

Påtalemyndigheten i politiet foreslått styrket med 20 millioner kroner. Men advokatenes salærsats står stille i budsjettforslaget. 

Foreslår å heve inntekts­grensene for fri retts­hjelp med ti prosent

– Hele ordningen med fri rettshjelp er moden for en endring - departementet jobber videre med Rettshjelpsutvalgets anbefalinger, sier justis- og beredskapsministeren ved sitt siste budsjett før regjeringsskifte.

Munkholmen ble på 1600- og 1700-tallet brukt som statsfengsel. (Foto: Justismuseet

Fengselshistorie: Fra bøter og pisk til tukthus og fengsel

Først på 1600-tallet begynte man i Norge å sperre inne eller holde dømte forbrytere fanget, men motstanden i befolkningen var stor. Det var nemlig kostbart å skulle stå for mat til fangene, varme og vakthold, noe som ofte ble lensmannens oppgave.

Åshild Eikenes Sjøli

– Bærekraftige tildelings­kriterier sentralt fremover når det offentlige foretar innkjøp

Fagnettverk for offentlige anskaffelser tar for seg bærekraft som tildelingskriterium når det blir nettverkssamling i oktober. 

Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fikk Rettssikkerhets­prisen for sitt arbeid for innsatte

Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen.

- Vi opplever at de ansatte har veldig ulike ønsker, men fleksibilitet er en fellesnevner

De ansatte ved advokatkontoret i Legeforeningen er i hovedsak tilbake på kontoret. 

Rettssikkerhetskonferansen 2021

Klart for Rettssikkerhets­konferansen

Prisutdeling og debatt om medias krimdekning.

Hjelper domfelte etter soning: Opplever lite interesse i samfunnet for innsattes rettigheter

Personer som skal sone i norske fengsler får altfor lite informasjon om egne rettigheter og vet ofte ikke hvordan man klager verken til Kriminalomsorgen eller fengselslegen, mener organisasjon som jobber med å hjelpe innsatte tilbake til samfunnet etter løslatelse.

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

DA advarer mot å reversere domstols­reformen

En skroting av domstolsreformen vil kunne koste 75 millioner, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

Illustrasjonsfoto (Foto: iStock)

Juristmødre tar kortest mammaperm

Mens juristfedrene i offentlig forvaltning tar litt lenger pappaperm enn gjennomsnittet, ifølge SSB-analyse. 

Are Høidal (Foto Anders Johansson)

Har som mål å rehabilitere – men nå må han bruke sparekniven 

I 10 år har Halden fengsel  vært en plakat for norsk kriminalomsorg. Soningsinnhold og rehabiliteringstiltak har vekt stor internasjonal interesse. Nå gjør sparekniven sitt. Fengselsleder Are Høidal roper et varsku.

Sider