Nyheter

(Foto: Berit Roald /Scanpix)

Forslag om advokatordning for fengslene

Rettshjelpsutvalget foreslår at det settes av penger til fem årsverk, fordelt på advokater i hver region.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne kritisk til forlengelse permitterings­perioden

Akademikerne er kritisk til at Regjeringen forlenger permitteringsordningen og innfører ny arbeidsgiverperiode.

Under Stortingets høring om NAV-EØS-saken ble juridisk kompetanse et tema (Foto: Stortinget)

Rettshjelpsutvalget: – Klager over vedtak etter sosialtjenesteloven bør prioriteres i ny lov

Godt dokumentert at saksbehandlingen hos NAV tilsier at personer som har søkt om sosialhjelp, har behov for bistand til å vurdere om en søknad er korrekt behandlet, sier rettshjelpsutvalget.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår vandels­krav for eiere og ledere i advokat­firmaer

– Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

En arbeidsgruppe i Akademikerne fortalte tidligere i år om konsekvensene av det de mener er for lave godtgjørelser. F.h. Elisabeth Stura (Legeforeningen), arbeidsgruppens leder Lise Reiersen (Juristforbundet), Heidi Roald (Psykologforeningen) og Michael R

NOUen om rettshjelp: – Dagens rettshjelpssats er for lav

Det må skje en økning i rettshjelpssatsen ved hjelp av friske midler, mener rettshjelpsutvalget.

Advokat Gro Sandvold. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Utfordrende for klientene å ikke vite om advokatutgiftene dekkes

Hos advokat Gro Sandvold er oppimot nitti posent av sakene «Nav-saker». Få av klientene oppfyller kravene om fri rettshjelp.

Foto: Colourbox

Forslag om én samlet retts­hjelps­forvaltning

Forvaltningen av rettshjelpsordningen er i dag delt mellom flere organer, og ansvarsfordelingen mellom organene er uoversiktlig.

Begynte å forske på rettshjelp på 70-tallet: - Et yrkes­ansvar å sørge for dekning av rettshjelps­behovet

Helt siden han stod med en fersk juridisk embetseksamen i hånda på slutten av 1960-tallet har professor emeritus Jon T. Johnsen engasjert seg i og forsket på rettshjelp.

Med Jussbuss og JURK i «bagasjen»

– Jeg tror at det har vært et viktig grunnlag for engasjementet for de gruppene vi jobber for.

Kristian Lindgren (Foto: Tore Letvik)

EØS/NAV-saken: Forventer at NAV tar juristenes kompetanse i bruk

Leder for juristene i NAV vil blant annet at det etableres tilbud om formell etterutdanning.

Finn Arnesen (Foto: regjeringen.no)

– Synes ikke å være klare rutiner for kommunikasjon, heller ikke der det kan være snakk om alvorlige feil

Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS/NAV-saken la i dag frem sin utredning

Rettshjelpsutvalget mener det må forskes mer på rettshjelp

Brukes rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men mangler kunnskap om effekten

Rettshjelpsutvalget sier det er nødvendig med langt mer forskning før vurderinger av rettshjelpen i Norge kan gjøres på et pålitelig grunnlag.

Foreslår register over stats­ansattes økonomiske interesser

Registreringsordning skal forhindre mulige interessekonflikter når saker behandles i forvaltningen.

Advokat Marius Lindberg i Kreftforeningen. Foto: Tuva Bønke Grønning

Gir rettshjelp til kreftsyke: - Komplisert å navigere mellom ulike instanser

Hos Kreftforeningens rettshjelp opplever de ofte at personer som ikke har råd til advokat og er usikre på om de har rett til fri rettshjelp tar kontakt.

Reidar Salvesen liker å bruke både hender og hode – han har snekring og båtbygging som store hobbyer og har blant annet tegnet og bygget en seilkatamaran på 46 fot (Foto: privat)

Rettshjelpstiltak: – Kombinasjon av ansatte og frivillige gir jevn og god kvalitet

Reidar Salvesen har erfaring fra 16 års innsats i rettshjelpstiltak.

Live Kroknes Berg er faglig leder ved rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Foto: Lars Opstad/FFO)

Kjemper for rettighetene til funksjons­hemmede og kronisk syke

Rettshjelpsordningene når ikke ut til grupper som sårt trenger juridisk bistand i tilstrekkelig grad. Det er erfaringen til rettighetssenteret for funksjonshemmede og kronisk syke.

Sider