Nyheter

Lønnsoppgjøret kommune (Foto: Juristen)

Brudd i lønnsoppgjøret i både stat og kommune

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor går til mekling.

Lønns­oppgjøret i staten: – Krevende og spennende

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat, forteller om krevende innspurt i lønnsoppgjøret.

Illustrasjonsfoto: KDI

Sterk økning i antall seksual­lovbrudd – skal bekjempes med nye tiltak

Antall personer som dømmes for seksuallovbrudd øker sterkt. I år 2000 var seks prosent av innsatte i norske fengsler dømt for slik kriminalitet. I 2020 var andelen økt til nærmere 25 prosent.

Færre vil studere rettsvitenskap

Totalt sett har færre søkt høyere utdanning etter fjorårets rekordår. 

Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)

Dommer­foreningen kritiserer prosessen for reversering av domstol­reformen 

– Prinsipielt uheldig at det er lagt opp til en prosess der det enkelte kommunestyre tilsynelatende er gitt en avgjørende stemme i spørsmålet om den lokale organiseringen av domstolene, skriver Dommerforeningen i høringssvar. 

Sverre Bromander under Juristforbundets tariffkonferanse denne våren. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Utgifter til hjemmekontor – Arbeidsgiver kan ikke velge å dekke ingenting, slik enkelte dessverre har valgt

Vi tok en prat med leder av Juristforbundet – Stat om utgifter til hjemmekontor og arbeidstid hjemme. Og gjelder yrkesskadedekningen hjemme?

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

POD etter dommer i narkotika­saker: – Får spesielt betydning for påtale­miljøene

Politidirektoratet er innstilt på en snarlig praksisomlegging etter at ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker.

Line Coll (Foto: Wikborg Rein/Fotograf Erik Buraas, STUDIO B13)

Line Coll blir ny direktør i Data­tilsynet

Coll er i dag partner i Wikborg Rein.

Erik Graff (Foto: Akademikerne)

Gjentar krav om lokale lønns­forhandlinger i Oslo kommune

– Det er de lokale partene på hver enkelt arbeidsplass som bør avtale hvordan lønn skal brukes som et strategisk og personalpolitisk virkemiddel, sier Akademikernes forhandlingsleder.

F.v. Sofie Tallberg, Tomas Skare, Theodor Karlsen, Maria Øverland og Matias Holmen (Foto: privat)

Bergens­studenter briljerte med EØS-rett foran EFTA-dommere

Foran erfarne dommere fra EFTA-domstolen prosederte jusstudenter fra UiB en fiktiv sak om komplisert EØS-rett på engelsk. Så skarpt gjorde de det at de vant den internasjonale prosedyrekonkurransen «EEA Moot Court 2022».

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

Lønns­oppgjøret i staten i gang: – Må bidra til at staten kan konkurrere

Frist for å bli enige er 30. april. – Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om viktig kompetanse, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)

Akademikerne vil ha klarhet i yrkes­skade­dekning på hjemme­kontor

Reglene for yrkesskadedekning må oppdateres og tilpasses dagens fleksible arbeidsliv, sier Akademikerleder Lise Lyngsnes Randeberg.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Vil åpne for flere digitale retts­møter

Regjeringen foreslår å utvide adgangen til fjernmøter og fjernavhør permanent. Det foreslås også at noen rettssaker skal kunne strømmes offentlig.

Siv Hedda Hovland og Torstein Helle (Foto: Silje Marnburg Ellefsen, UiS)

Jus­studenter med kappene på i prosedyre­konkurranse i Stavanger

Praktisk opplæring i «skranken». Dette ville jusstudiet ved Universitetet i Stavanger (UiS) gi sine studenter, og arrangerte nylig sin første prosedyrekonkurranse. Den ga mersmak og skal nå videreføres. 

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

En tredje­person skal mekle i advokatenes salær­konflikt

Advokatforeningen har vært i nytt møte med justisministeren.

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Justis­komiteen støtter forslaget om å lov­beskytte jurist­tittelen

– Yrkestittelen «jurist» skaper en forventning hos publikum om juridisk kompetanse på høyt nivå. 

Sider