Nyheter

F.v. Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Mathias Bjornes, Sverre Bromander og Nasjida Noorestany

Dette er viktig for de tillits­valgte juristene nå

Lederne for de ulike seksjonene i Juristforbundet gikk gjennom hva som er viktig for dem frem mot neste landsmøte under konferansen som ble åpnet av president Håvard Holm.

Dommer Heidi Heggdal reiser til Kosovo som retts­observatør: - Må vite hvor du skal lete etter utenlands­jobbene

NORCAP opplever at få norske jurister er interessert i utenlandsoppdrag. - Vi som har vært ute blir nok litt mer oppmerksom på at alt kan bli så velfungerende at man ikke ser når ting går galt, sier tingrettsdommer Heidi Heggdal, som gjør seg klar til sitt andre utenlandsopdrag i desember. 

Foto: Thomas Haugersveen

Retts­vitenskapelig forskning i Norge evaluert

Ulik finansiering gir ulik forskningskapasitet. Forskningsrådet har evaluert seks institusjoner - dette er vurderingen. 

Ny leder for Politi­juristene i Oslo

Det er gjennomført ekstraordinært årsmøte i Politijuristenes lokallag i Oslo politidistrikt. Ny leder og nytt styremedlem ble enstemmig valgt.

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

Bjørn Erik Thon er nytt likestillings- og diskriminerings­ombud

Bjørn Erik Thon, som kommer fra stillingen som direktør for Datatilsynet, overtar som likestillings- og diskrimineringsombud etter Hanne Bjurstrøm. 

Kristine Helen Korsnes, prodekan utdanning UiT. (Foto: UiT)

– Når man først har gått inn for å endre gradsforskriften savner jeg en nærmere utredning. Hva er behovet?

Hvordan skal de tre juridiske fakultetene håndtere konkurranse fra nye masterutdanninger? Og hva er det viktigste de ferske juristene står igjen med etter endt utdanning? Vi tok en prat med dekanene for utdanning og studier ved UiT, UiB og UiO.

En god samling tillitsvalgte fra hele Norge, fra så vel offentlig som privat sektor møtte til studieprogrammet som kom i stand etter at Juristforbundet inngikk en avtale med Høyskolen Kristiania. (Foto: Tore Letvik)

Søknads­frist nå: Tillits­valgte øker kompetansen med høy­skole­studium

Juristforbundet fortsetter sitt studietilbud for tillitsvalgte jurister­, med søknadsfrist i desember.

Anne Woldmo (Foto: Tore Letvik)

POD lover sikkerhets­pakke, men fortsatt kamp for sikkerheten til sivilt ansatte i politiet

Politijuristene og flere av politiets organisasjoner har i lang tid ropt varsku rundt manglende sikkerhet for sivilt ansatte i politietaten. POD lover nå blant annet at en utstyrspakke for sivilt ansatte i operativ tjeneste snart skal være klar, men overlater til politidistriktene å håndtere HMS-utfordringer lokalt.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet. Foto: Ole-Martin Gangnes

Undersøker arbeids­hverdagen for jurister etter korona

– Svarene vil gi oss viktig innsikt i arbeidshverdagen for jurister etter korona og ikke minst kunnskap om hvor og hvordan vi jobber best, sier Juristforbundets generalsekretær om siste del av stor arbeidsplassundersøkelse.

Torbjørn Buer. Foto: JUS

Etterutdanning og kurs: – Læring kan ikke stoppe etter eksamen

Juristenes Utdanningssenter ser et stort behov for etterutdanning og kompetansepåfyll – og for digital tilpasning. Koronapandemien har revolusjonert kurssenteret som har måttet snu seg rundt på rekordtid.  

- Kvinnelige jurister har klart mindre back-up hjemme enn mannlige jurister

Juristforbundets kvinneutvalg holdt frokostmøte med temaet: Bremser barn karrieren for kvinnelige jurister?

Are Skjold-Frykholm (Stortinget nett-TV)

Politi­juristene gjentok krav om eget budsjett 

– Øremerkede midler til påtalemyndigheten synes å bli brukt til å saldere et allerede trangt politibudsjett. Politijuristene hadde tre klare budskap under justiskomiteens budsjetthøring. 

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Advokat­fullmektiger får ikke overtids­betalt og savner forsvarlig oppfølging

Undersøkelse beskriver arbeidsforhold som i realiteten innebærer omgåelser av arbeidsmiljøloven, mener styret i Yngre forsvarere.

Foto: Kim E. Andreassen / UiB

Vil bort fra monolog­pregede jus­forelesninger

Med midler fra Diku startet Universitetet i Bergen i år opp med et treårig prosjekt som skal gi mindre monologpreget kunnskapsoverføring og mer aktive jusstudenter.

Gleder seg over flere mulige studie­steder og ønsker økt spesialisering

– Har du en problematisk øyebetennelse så går du til øyespesialist, og ikke til en allmennpraktiker, for å få best mulig hjelp. Slik må det naturligvis også være innen jussen. Tiden for å tro at alt kan løses ved å utdanne generalister er for lengst passé.

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Advokatene til streik for høyere salærsats

– Slik situasjonen er, ser vi ikke noen annen utvei enn å fortsette med den planlagte streiken, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Sider