Nyheter

Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Foto: Tore Letvik

General­advokat ser en ny tid for 374-årig embete

Generaladvokatembetets arbeidsoppgaver har krympet så kraftig at eksistensgrunnlaget trues. Stadig mer lovlydige soldater gir færre saker for den militære påtalemyndigheten. Men nå kan det bli en endring i sakstilfanget som gir nytt håp for embetet med historikk helt tilbake til 1646.

Magne Skram Hegerberg

Inspireres av medlems­veksten i Akademikerne

Akademikerne, som Juristforbundet inngår i, har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. 

Hovedavtalen forlenges i ett år

Partene er enige om å videreføre den til utgangen av 2020.

F.v. statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp), stipendiat Runar Hilleren Lie, professor Malcolm Langford, professor Kristin Bergtora Sandvik, Tale Skjølsvik (prodekan Oslo Met) og studiedekan Erling Hjelmeng.

Fikk innspill om legal-tech til ny advokatlov

Statssekretær Kristoffer Sivertsen ønsket innspill til arbeidet med ny advokatlov da han møtte legal-tech miljøet ved UiO.

Vedtok å kjøpe Juristenes Hus 

Juristforbundet kjøper ut Advokatforeningen av Juristenes Hus

Kari Østerud

– Folk ønsker å pensjonere seg før de fyller 66 år

Ønsket pensjoneringsalder stagnerer.

Maurud til VG: - Inhabil i Nav-saken

Grunnen er at han er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 

Nav kontor

Rett24: Stanser etterforskning av alle NAV-sakene – uansett ytelse

Riksadvokaten ber politiet inntil videre å stoppe etterforskningen av alle NAV-saker knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Jurister er en viktig stemme i debattene om digitalisering og kunstig intelligens

Hvilken effekt har teknologisk utvikling, digitalisering og kunstig intelligens på samfunnet og juristprofesjonen? Det er tema for et nytt utvalg nedsatt av Juristforbundet – Privat. 

assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overrakte festskriftet til Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Justis-Norge hyllet Tor-Aksel Busch med festskrift 

Busch ble i kveld hyllet med festskrift - og av representanter fra hele justis-Norge. Fredag har han sin siste dag som riksadvokat. 

25 nye millioner til forskning på vold i nære relasjoner

Voldsprogrammet får finansiering til fem nye år. 

NAV-skandalen: – Her er det snakk om følgefeil etter følgefeil

– Det er et ledelsesansvar i politiet og påtalemyndigheten å påse at man ikke ukritisk godtar vurderinger fra NAV, sier advokat Curt A. Lier. 

UiO studenter

I dag åpner Oslo senter for kommersiell rett

Vil knytte tettere bånd mellom akademia og det praktiske rettsliv.

Nav kontor

Advarer mot hets av NAV-ansatte

– Ikke den enkelte ansatte som er ansvarlig for slike systemfeil, sier leder for Parat.

Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)

– Vi forventer at NAV nå satser på juridisk kompetanse

– Det er kompliserte juridiske vurderinger som gjøres hver dag i NAV – da må juristene settes til dette arbeidet, sier tillitsvalgt for juristene i NAV. 

Sider