Sverre Bromander (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Lønns­oppgjøret i staten: – Krevende og spennende

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat, forteller om krevende innspurt i lønnsoppgjøret.

Fredag, 29. april 2022 - 8:49

OBS! Dette intervjuet ble gjort før det ble klart at oppgøret i staten går til mekling

Fristen for lønnsoppgjøret i staten nærmer seg. Blir ikke partene enig innen midnatt 30. april, går oppgjøret til mekling. Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat og en del av Akademikerne, sier til Juristen at de vanskelige spørsmålene “som vanlig” står igjen på slutten.

– Jeg har vært med på mange lønnsoppgjør i staten etterhvert, og dette er et av de mer uforutsigbare, krevende og spennende, sier han.

Unio ønsker ny avtale

Noe det knytter seg spenning, til er Unios krav om å få en ny og felles tariffavtale med Akademikerne i staten. 

– De er jo nå veldig tydelige på at de mener vår avtale mye bedre vil kunne ivareta deres medlemmer, sier Bromander, som understreker at det som skjer i forhandlingene er konfidensielt.

– Jeg kan ikke kan si noe om forhandlingene. Men jeg kan fortelle at Juristforbundets krav har tre særlig viktige elementer. Det betyr ikke at vi ikke har mange flere krav inne, men viktig er økonomi, egne stllingskoder for jurister og en løsning for de uorganiserte. 

Økonomien dreier seg om krav om betydelig reallønnsvekst.

– Praktiseringen av frontfagsmodellen fra statens side har de siste årene betydd en ganske betydelig mindrelønnsutvikling for statlige ansatte. Det er helt uholdbart, og også uansvarlig av staten som arbeidsgiver, mener Bromander.

Egne stilingskoder

Egne stillingskoder for jurister i staten er et annet viktig krav for Juristforbundet - Stat.

– Det er en naturlig følge av alle de kompliserte juridiske oppgavene staten må løse. Samfunnet og borgerne må kunne ha tillit til at de løses av jurister - som har kompetansen til dette.

– I tillegg vil det være en helt naturlig følge av at staten nå lovbeskytter juristtittelen, sier Bromander. 

Når det gjelder Akademikernes tariffavtale i staten, som kjennetegnes av at det skal være lokale kollektive forhandlinger, mener Bromander at Unios ønske om samme avtale er positivt.

– Det at Unio nå i det offentlige rom er så tydelige på at de heller vil ha en avtale som vår, gjør meg veldig trygg på vår avtale. Selv om den har betydelige forbedringspunkter, er det den desidert beste for våre medlemmer. Det gjelder uansett hvordan disse forhandlingene går.

– Massiv kampanje

At Unio skifter lønnsstrategi i staten og ønsker å gå ut av sitt mangeårige samarbeid med LO og YS, har vakt stor oppmerksomhet.

– Jeg registrerer jo at LO har startet en ganske massiv kampanje mot at Unio arbeider for skifte av avtaler. Det virker langt på vei som en blåkopi av de angrepene som ble rettet mot vår avtale i 2016. Historien har vist at påstandene som fremmes både er uriktige og ubegrunnede. Her er det lite eller ingenting å bekymre seg for, sier Bromander.

Ledige stillinger: