Nyheter

Kari Laumann (Foto: Ilja Hendel / Datatilsynet)

Tester ut bruk av kunstig intelligens i personvernets gråsone

Hvor langt kan man gå, uten å krenke personvernet, når man utvikler systemer med kunstig intelligens? Det utforskes i Datatilsynets sandkasse – der virksomheter får prøve ut nye ideer i et testmiljø.

Rannveig Sørskaar og Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

Kvinne­dagen: Topp­tillits­valgte jurister mener det går altfor sakte fremover på like­stillings­området 

– Kvinnekamp er ikke bare kvinners kamp, men like viktig for oss alle, sier Sverre Bromander og Rannveig Sørskaar, leder og nestleder i Juristforbundet - Stat.

Statens tilskudd til de spesielle retts­hjelps­tiltakene delt ut

Disse 49 rettshjelpstiltakene får tilskudd fra staten i år

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Mæland inn i juryen for Retts­sikkerhets­prisen

Èn tidligere justisminister erstatter en annen i juryen for Rettssikkerhetsprisen.

Foto: Thomas Haugersveen / Privat

Sluttet som dommer­fullmektig etter et år: - Hadde lønnen vært 100.000 høyere hadde nok vurderingen vært annerledes

94 prosent går ned i lønn når de starter i en stilling som dommerfullmektig. Selv om arbeidshverdagen beskrives som givende og spennende, og 95 prosent trives på arbeidsplassen, vurderer likevel mange å slutte før den alminnelige perioden på to år - på grunn av lønnen.

Anniken Huitfeldt (Foto: Thomas Brun/UD)

Norge henviser krigen i Ukraina til ICC

– En klar beskjed om at krigshandlinger etterforskes, og at eventuelle krigsforbrytelser og andre alvorlige forbrytelser på ukrainsk territorium vil kunne straffeforfølges, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

F.v. Merete Nygaard, Angela Askjer, Ragnar Lindefjeld, Sverre Blandhol, Tone Solbakk og Olof Heggemann (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Gründere vil gjøre mekling enklere med legal tech

Konflikter og tvister har store kostnader for enkeltpersoner og samfunnet. Hvordan kan teknologi for tvisteløsning bidra til endring, var diskusjonen under legal tech-møte. 

Illustrasjon: Colourbox.com

- Person­vern er en forut­setning for å opprettholde demokrati og ytrings­frihet

Smittesporing, digitale utfordringer med hjemmeskole, koronapass og overvåking av ansatte på hjemmekontor er blant temaene som har ført til personverndebatt under pandemien.

Sverre Bromander (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristene samlet for å meisle ut kravene foran årets lønnsoppgjør

Topptillitsvalgte jurister er samlet over to dager for å utarbeide kravene foran årets lønnsoppgjør.

Foto: Tore Letvik

Bjørn Kristian Soknes (70) går av etter 32 år som statsadvokat: – Den gode samtalen kjenner ingen pensjonsalder

Han har vært i påtalemyndig­heten i hele sin yrkeskarriere og ble en av riksadvokatenes mest betrodde menn. Et kjent og kjært ansikt for mange både polititjenestemenn, påtalejurister, dommere og advokater i Norge. Ved nyttår takket han av for alder. Nå skal han gjøre mer av det han liker aller best.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

Jurist­forbundets president maner til støtte for Ukraina

– Vi oppfordrer alle til å vise sin solidaritet og støtte til Ukraina i alle sammenhenger hvor dette er mulig, sier Håvard Holm.

Mai Linn Olsen (Foto: Sjøforsvaret)

Mai Linn Olsen (29) er juridisk rådgiver på Sjø­forsvarets fregatt i Middel­havet

Militærjuristen er en del av besetningen på KNM Fridtjof Nansen, som denne vinteren er integrert i en amerikanske hangarskipsstyrke, og som er holdt igjen i Middelhavet grunnet situasjonen i Ukraina.

Bjørn Erik Thon. Foto: Tore Letvik

Thon gir seg i Datatilsynet: – Sett en enorm utvikling på personvern­området

Avtroppende direktør for Datatilsynet har registrert en rivende utvikling på personvernområdet. – I de årene jeg har hatt jobben har personvern gått fra å være et fag som ikke så veldig mange jobbet med, til å bli et kjempestort rettsområde. Utviklingen har vært enorm.

Foto: iStock

Fullmektig vant over Advokat­bevillings­nemnden - dommen anket

Fikk ikke advokatbevilling etter rot med navneliste over prinsipaler. Slike formelle feil har skapt problemer for flere fullmektiger, sier Juristforbundets advokater.

Illustrasjonsfoto: Politiet

Utvalg skal se på politiets bruk av makt­midler

Innføring av punktbevæpning, perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen og endringer i trusselbildet baner veien for et ekspertutvalg.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)

– Med reallønns­nedgang blir økonomi viktig i årets lønns­oppgjør

Ansatte i offentlig sektor har jevnt over hatt en reallønnsnedgang. Både Akademikerne og Unio mener man må ha en høyere ramme for offentlig sektor og at frontfaget ikke skal brukes som en fasit.

Sider