Nyheter

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

– Advokat­foreningens aksjon kan være en retts­stridig boikott

Det skriver justisministeren i et brev til Advokatforeningen, der det også åpnes for at det kan bringes inn en nøytral tredjepart for å bidra til å løse salærstriden. 

Håvard Holm (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Tillits­valgte på skole­benken

Tillitsvalgte jurister fra hele landet øker kompetanse innen organisasjon og ledelse.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Oppfordrer Advokat­foreningen til å avslutte boikotten

– En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner, ifølge justisministeren.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Må svare på hva hun vil gjøre for å løse salær­floken som kan lamme Høyeste­rett 

Andreas Sjalg Unneland (SV), som er utdannet jurist og medlem av Stortingets justiskomite, ber justisminister Emilie Enger Mehl svare på hva hun vil gjøre for å løse streikeaksjonen som Advokatforeningen fører overfor saker i Høyesterett. 

illustrasjonsfoto (Foto: iStock)

Khrono: Spøker for nye utdanninger i juss til høsten

Nokut trenger mer tid på søknadene fra nye mulige studiesteder for master i rettsvitenskap.

Else Marie Rødby (Sp): - DA er ikke noen nøytral faglig aktør

– Domstoladministrasjonen er overrasket over denne uttalelsen, og mener den må bero på en misforståelse med hensyn til vår rolle og vårt samfunnsoppdrag, sier Sven Marius Urke til Rett24 etter Rødbys uttalelser i Klassekampen.

Gjerdrum raset (Foto: Tore Kristiansen/VG)

Siktelse etter raset i Gjerdrum: – Viktig å få avklaring av kommunalt ansvar for fore­bygging

– Siktelsen reiser viktige og prinsipielle spørsmål om forvaltningen av risiko for naturskade.

EMD

Kortere klagefrist til EMD

1. februar ble klagefristen til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) redusert fra seks til fire måneder.

F.v. Anders Schrøder Amundsen og Fredrik Riise (Foto: Ole-Martin Gangnes/Patrick Sønstevold)

Skal styrke arbeid for jurister i privat sektor

Arbeider med å etablere bedriftsgrupper og lokalt tillitsvalgte.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)

Lettet over at studentene kan komme tilbake

– Studentene går lysere tider i møte, sier leder av Akademikerne.

Kristin Fagerheim Hammervik (Foto: TV2)

Advokat blir ny ekspert i «Åsted Norge»

Advokat Kristin Fagerheim Hammervik overtar etter John Christian Elden på TV.

Fengsel (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)

Sonings­køen fortsetter å synke 

Nedgang for den syvende måneden på rad.

Odd Storm-Paulsen og Marianne Reinertsen (Foto: Lovdata)

Lovdata og Jusspodden samarbeider om juss­formidling

– Et format som treffer både jurister og de som ikke har noen juridisk skolering, sier Lovdatas direktør om podkast.

Emilie Enger Mehl (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Reversering av domstols­reformen ut på høring nå

Det kan gjøres unntak for reversering «der det er lokal enighet om å beholde dagens struktur».

Foto: Pixabay

Rekord­høye GDPR-bøter i Europa

Europeiske tilsynsmyndigheter har det siste året utstedt bøter for 1,1 milliarder euro for brudd på EUs personvernsforordning.

Stortinget (Foto: Stortinget)

Data­tilsynet varsler gebyr på 2 millioner etter data­innbrudd på Stortinget

Datatilsynet har sendt et forhåndsvarsel om et overtredelsesgebyr på to millioner kroner for brudd på personopplysningsloven i forbindelse med IT-angrepet mot Stortinget i august 2020. 

Sider