Ditt arbeidsliv

Kurser jurister i ledelse – Det er mye å hente på å bygge opp en god tilbakemeldingskultur

Ledere har mye å hente på å forberede seg på hvordan de ønsker å reagere både når de får og skal gi kritikk. Mange er ikke klar over viktigheten av å bygge opp en positiv feed­backkultur, mener psykologene Torbjørn Buer og Guro Øiestad.

Advokat René Stub-Christiansen. Foto: Privat

Advokat René Stub-Christiansen flyttet inn på permanent hjemmekontor under pandemien

Rekordmange flytter ut av hovedstaden, og i Oslo og omegn har 69 prosent mulighet til å gjennomføre hele eller deler av jobben sin hjemmefra. Vi tok en prat med to jurister som har gjort varige endringer i bo- og arbeidssituasjon under pandemien.

Illustrasjon: iStock

På jobbintervju: «Hvorfor vil du bytte jobb?»

Vi spurte to karriererådgivere hva du bør og ikke bør si når spørsmålet om hvorfor du vil bytte jobb dukker opp.

Illustrasjon: iStock

Skal, skal ikke? Hvordan vet du om du kan bli en god leder?

En juristutdannelse er en god formell plattform med tanke på ledelse, men det er en del du bør tenke over før du bestemmer deg for å ta en lederjobb, mener karriereveileder.

Illustrasjon: Pixabay

Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn

I arbeidslivet er det ikke uvanlig at en kommer i situasjoner hvor det skjer feil i lønnsutbetalingene. Det kan være for mye og det kan være for lite penger i lønningsposen. Plikten til å ordne opp i dette, påhviler i utgangspunktet både arbeidsgiver og arbeidstaker, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

- Før var vi skeptiske til mye hjemme­kontor, blant annet at det kunne gå ut over samhandlingen og arbeidsmiljø

Hos NAV har leder Anne-Louise Nore gode erfaringer med jurister på hjemmekontor, men gleder seg til å se de ansatte litt oftere fremover.

Inkluderingsdugnaden og hull i CV-en

Det har blitt lettere for statlige virksomheter å inkludere personer med hull i CV-en i arbeidslivet. Ferske tall viser at det har vært en økning i ansettelser av denne målgruppen, skriver advokat Thea Willas Bure.

Yasmine Halnes

Retten til å søke «egen» stilling i statlig sektor

– Ved jevne mellomrom får vi spørsmål knyttet til å søke på utlyste stillinger i egen virksomhet, med de samme arbeidsoppgavene og stillingsinstruksene, men med høyere lønnsramme eller tittel, skriver Yasmine Halnes i Juristforbundet.

Hvordan skrive lønnskrav?

Vi i Juristforbundet opplever at flere medlemmer har spørsmål om hvordan de skal skrive et lønnskrav. Her vil vi gi deg noen tips på hva lønnskravet bør inneholde og hvordan det kan settes opp, skriver advokat Rachna Rohhatgi Khan.

- De unge ansatte sitter hjemme og er usikre på om det de gjør er godt nok

- Mange melder om ensomhet, de vet ikke hvem de skal ringe, noen har for lite å gjøre og føler seg glemt, mens andre har for mye. Mange synes det er vanskelig å skille mellom privatliv og jobb fordi de bor trangt og kanskje bor sammen med andre som også sitter hjemme.

«Arbeidsgiver må sørge for at ansatte har avtale om hjemmekontor»

Situasjonen har blitt mer langvarig enn mange forutså i våres. Når vi nå er inne i den niende måneden med hjemmekontor, er det derfor på tide at man igjen stiller seg spørsmålet om denne hjemmekontorsituasjonen egentlig er å anse som «kortvarig eller tilfeldig arbeid».

Illustrasjon: iStock

Slik kaprer du jobbene som ikke utlyses

Mange jobber lyses aldri ut, men det trenger ikke bety at drømmearbeidsgiveren ikke er interessert i deg og din kompetanse.

Kine Irgens gikk rett fra master­skriving på hjemme­kontor til advokatfull­mektig på hjemme­kontor

- Det har hatt både positive og negative sider, sier hun.

Karriererådgiver Inger Christine Lindstrøm gir fem tips til deg som er ny i jobben fra hjemmekontoret. 

Arbeids­taker­organisasjonenes rolle i retts­staten

Det siste halvåret har det blitt tydeligere for mange flere at fagorganisasjonene utgjør en viktig samfunnspilar. Det er fristende å si at arbeidstakerorganisasjonene er den «femte» grunnstenen i rettsstaten, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

«Når arbeids­giver saksøker sine egne arbeids­takere»

I denne saken har nemnda kommet frem til en anbefalt løsning. En arbeidsgiver skal være ganske sikker i sin sak når man velger å overprøve nemndas vedtak, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland om arbeidsrettssaken i i Fredrikstad, hvor sykehuset Østfold har gått til sak mot fire sykepleiere ansatt ved fødeavdelingen ved sykehuset.

Arbeidstaker­organisasjonenes rolle som rettshjelps­garantister

Ordet rettshjelp rommer mye. For Juristforbundet er rettshjelpsbegrepet sentralt, og vi har det som prioritert område i vårt prinsipp-program, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Sider