Ditt arbeidsliv

Foto: Pixabay

Pågang av saker om «snoking» i arbeids­givers data­systemer

Gjennom elektroniske søkesystemer har det blitt lettere for ansatte å foreta søk når nysgjerrigheten tar overhånd.

- Lite fokus på hva jurist­hverdagen gjør med psyken

Høyt tempo, komplekse saker, forventninger, høye krav og vanskelige menneskelige møter.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Rett til fri ved barnehagestart

Har du egentlig krav på fri til barnehageinnkjøring eller for å følge poden til første skoledag?

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Sykefravær: Du har krav på tilrettelegging på jobben

Hvis du opplever å bli syk eller få nedsatt arbeidsevne, både over kort eller lengre tid, har du krav på tilrettelegging på jobben.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon

Har du blitt syk mens du har vært i ulønnet permisjon? Da kan du ha mistet retten til sykepenger.

Jobbekspertene:

Rett til utdanningspermisjon

Har du lyst til å sette deg på skolebenken igjen? Du kan ha rett på utdanningspermisjon fra jobben – selv om utdanningen ikke er relevant for stillingen.

Foto: Pixabay
EFTA-domstolen:

Reisetid som er arbeidstid

En polititjenestemann har anket sin sak inn for Høyesterett. I anledning saken ba Høyesterett om en rådgivende uttalelse fra EFTA domstolen, som går på tolkningen av begrepet «arbeidstid» i EUs arbeidstidsdirektivet artikkel 2. EFTA-domstolen fastslår at reisetid til og fra et annet sted, som angitt av arbeidsgiver for å utføre arbeid, er å anse som «arbeidstid».

Sider