Nyheter

samisk flagg

Setter fokus på samiske saker i norske domstoler

Norske domstoler har lavere legitimitet blant samer enn i befolkningen for øvrig.

Ronny Lund (t.v.) og Ola Øverseth Nisja (Foto: Tore Letvik)

Mekling: – Ser at det ikke bare er luringer og kjeltringer på den andre siden 

– Svært ofte utløses nærmest uforklarlige positive krefter allerede i det øyeblikket to tvisteparter er enige om å forsøke mekling.

F.v. Marthe Engedahl, Sigrid Toft Fløystad, Kiran Aziz, Kjersti Lehmann, Anne Karoline Bakken Staff, Cathrine Hambro, Hanne Harlem, Merete Svartveit, Asta Ellingsen Stenhagen og Randi Gustad (Foto: Tore Letvik)

Ti-kløver ga fyrverkeri av jus­inspirasjon

Samle 10 kvinnelige jurister i ulike yrker og la dem fortelle hva de jobber med - kan det gi inspirasjon til jusstudenter og andre? Etter å ha hørt ti-kløveret som var samlet til samtale på juridisk fakultet er svaret et rungende ja!

Lars Peder Brekk (Foto: Brønnøysundregistrene/pixabay)

– Andelen kvinnelige styre­ledere har ikke fulgt den takten vi kunne forvente

Svak utvikling blant kvinnelige styreledere, viser tall fra Brønnøysundregistrene.

Fv. Eirin Eikefjord, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Håvard Holm og Grete Brochmann (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Debatt om EØS/NAV-saken: Hvor smeller det neste gang?

– Norsk forvaltning er tillagt mye myndighet, men det er manglende vilje til rettsavklaring.

iHuman (Foto: Euforia film)

Tech Forum inviterer til film­visning og debatt

Dokumentarthrilleren iHuman tar for seg konsekvenser av den teknologiske revolusjonen som kunstig intelligens representerer. Etter filmvisningen blir det debatt.

Finn Arnesen (regjerningen.no)

– Praksis både før og etter 2012 må gjennomgås

Utvalget som gransker EØS-saken mener at praksis også før 2012 bør gjennomgås.

Rett24: Dommer­foreningen vil avskaffe ordningen med dommer­fullmektiger

«Mange vil nok synes det er trist om ordningen avskaffes. De prinsipielle betenkelighetene må likevel etter Dommerforeningens syn veie tyngre.»

Tariffkonferansen 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Lønnsoppgjøret: Tariff­konferansen i gang

Juristforbundet forbereder seg foran det kommende lønnsoppgjøret med to dagers tariffkonferanse.

NAV-kontor

Kompetanse­debatt i NAV: – Merkelig om man i en ledelses­debatt som følge av en jus­skandale debatterer helt andre fag­områder

I kjølvannet av EØS/NAV-saken er det blitt debatt om hvilken kompetanse ledere i etaten bør ha.

F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst

Ønsker å beholde dagens rettssteder

Regjeringen presenterer alternativ til Domstolkommisjonens forslag.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Barne­bortførings­saker til Bufdir

Tyngdepunktet i sakene forskyves fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Polske dommere, og dommerkolleger fra flere  andre land, demonstrerer  i Warszawa 11. januar.  (Foto: Sipa USA)

Norsk reaksjon mot retts­utvikling i Polen

Norske myndigheter sier nei til å skrive under på en planlagt prosjektavtale med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler.

Trond Olsen Næss (Foto: Tore Letvik)

Corona­viruset: Asyl­advokat ber om generell retur­stopp til Kina

108 kinesiske borgere har til nå søkt om utvidet oppholdstillatelse i Norge etter corona-virusets utbrudd i hjemlandet. 

- Plutselig er det ikke nok å ha en master i rettsvitenskap lenger, det er helt hverdagslig

Gunnar Schjønsby i Skatteetaten mener offentlige arbeidsgivere bør bli flinkere til å tilby juristene kompetansehevende tiltak. Og at juristene selv må komme seg ut av «jusbobla».

Borgarting (Foto: Thomas Haugersveen)

Anke om å få rettslig prøving av sær­alders­grense i politiet ble forkastet

Lagmannsretten forkastet anke fra Politiets Fellesforbund.

Sider