Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Statens tilskudd til de spesielle retts­hjelps­tiltakene delt ut

Disse 49 rettshjelpstiltakene får tilskudd fra staten i år

Mandag, 7. mars 2022 - 14:55

Hvert år deler Statens sivilrettsforvaltning ut penger til de spesielle rettshjelpstiltakene. 

Tilskuddene har som formål å “legge til rette for kostnadseffektive rettshjelptilbud rettet mot særlig utsatte grupper og personer i en særlig vanskelig situasjon, som kan oppfatte at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy”, skriver sivilrettsforvaltningen. 

En kan få tilskudd til juridisk bistand til personer som er omfattet av målgruppen, og til rettspolitisk arbeid som gjelder målgruppen. Ordningen er åpen og søknadsbasert. I år er det 49 tiltak som får tilskudd.

Mange av tiltakene som får tilskudd retter seg mot barn og unge. Det kan i så måte virke som om et innspill fra Barneombudet til Justis- og beredskapskomiteen på Stortinget har blitt lyttet til. I et innspill i forbindelse med statsbudsjettet, advarer Barneombudet mot å kutte støtten til de spesielle rettshjelpstiltakene fordi det kan svekke barns rettssikkerhet.

– De spesielle rettshjelpstiltakene er et viktig supplement til lov om fri rettshjelp. Den alminnelige rettshjelpsordningen ivaretar ikke barns rettshjelpsbehov godt nok, skrev ombudet i november ifjor.

Dette er årets mottakere av tilskudd fra staten og summen tiltaket får:

Oslo kommune fri rettshjelp: 10.265.946,-  

Gatejuristen Oslo / Innlandet: 8.171.275,-  

Barnas jurist Oslo og Innlandet: 2.760.000,-

Gatejuristen Tromsø: 2.040.000,- 

Barnas jurist Tromsø: 620.000,- 

Gatejuristen Bergen: 1.940.000,- 

Barn og ungejuristen Bergen: 750.000,- 

Gatejuristen Trondheim: 2.110.000 .-

Legal Aid Trondheim: 970.000,- 

Gatejuristen Kristiansand: 1.945.000,- 

Barnas jurist Kristiansand: 550.000,- 

Gatejuristen Stavanger: 1.940.000,- 

Barnas jurist Rogaland: 620.000,- 

Juss Buss: 5.900.000,- 

Jussformidlingen i Bergen: 4.120.000,- 

Jurk: 4.600.000,- 

Jusshjelpa i Nord-Norge: 2.860.000,- 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS): 3.600.000,- 

NOAS Domstolsprosjektet: 1.400.000,- 

Prostituertes interesseorganisasjon (PION): 359.035,- 

Stine Sofies stiftelse: 575.000,- 

Norsk forbund for utviklingshemmede: 353.000,- 

Nok. Oslo: 85.800,- 

Pro Sentret i Oslo: 30.000,- 

HIV Norge: 305.000,- 

Norsk folkehjelp m.fl. - “Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken”: 1.075.000,- 

Forandringsfabrikken: 820.000,- 

Rettssenteret: 2.800.000,- 

Caritas: 800.000,- 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: 720.000,- 

Krise- og incestsenteret i Follo: 100.000,- 

Nordmøre krisesenter IKS: 60.000,- 

Stiftelsen Sørlandet krisesenter: 145.500,- 

Alta Krise- og incestsenter: 15.000,-

Krisesenteret i Salten: 120.000,- 

Krisesenteret i Sogn og Fjordane: 200.000,- 

Oslo krisesenter: 150.000,- 

Krisesenteret i Vestfold: 96.200,- 

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad: 121.300,- 

Dixi: 140.000,- 

Sarpsborg krisesenter: 48.000,- 

Asker og Bærum Krisesenter: 90.000,- 

Krisesenteret i Moss: 70.000,- 

Indre Østfold krisesenter: 46.000,- 

Krisesenteret for Molde og omegn: 105.000,- 

Krisesenteret for Tromsø og omegn: 130.000,- 

Krisesenteret for Sunnmøre: 60.000,- 

Trondheim krisesenter: 160.000,- 

Krisesenteret i Midt-Troms: 80.000,-

Ledige stillinger: