Foto: iStock
Foto: iStock

Starter opp med master i akutt rettsmedisin: – I rettsmedisin møtes jussen og medisinen

– Det handler om å kunne gjøre en sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet slik at den kan benyttes av politiet og rettsvesen, sier professor Kjersti Alsaker ved Høgskulen på Vestlandet.

Tirsdag, 14. juni 2022 - 7:07

Høgskulen på Vestlandet i Bergen ønsker å tilby sykepleiere en master i akutt rettsmedisin fra høsten 2023. 

Norge er det eneste landet i Norden, ved siden av Island, som mangler en egen legespesialitet i rettspatologi og rettsmedisin, skriver Sykepleien

– Utdanning for sykepleiere vil kunne sikre den rettslige prosessen tidligere i forløpet hos mange grupper av pasienter, i akuttmottak, legevakt og overgrepsmottak. Tid er viktig faktor i forhold til bevisforspillelse. Samtidig er det av stor betydning for den fremtidige helse og livskvalitet at de utsatte opplever seg godt ivaretatt, sier professor Kjersti Alsaker til fagbladet.

Hun sier vi i Norge har en utfordring når vi ser hvor mange voldsoffersaker som blir henlagt på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon.

– I rettsmedisin møtes jussen og medisinen. Det handler om å kunne gjøre en sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet slik at den kan benyttes av politiet og rettsvesen. Men det handler også om det psykososiale: å kjenne igjen posttraumatiske reaksjoner og sørge for at de utsatte er trygge. Det er jo en påkjenning å bli undersøkt etter et overgrep, sier Alsaker.

Masteren vil ikke omfatte rettspatologi, eller arbeid med lik. 

Etter endt masterutdanning vil sykepleierene kunne jobbe med utsatte for vold i nære relasjoner og seksuell vold, hovedsakelig unge og voksne.

- Utdanningen vil ha et livsløpsperspektiv. Den retter seg ikke direkte mot barn, selv om den generelle kliniske rettsmedisinske sykepleien gjelder også for dem, sier Alsaker til Sykepleien. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger: