Foto: Ole Martin Gangnes
Næringslivet har lenge etterlyst råd og veiledning på hvordan forebygge og unngå korrupsjon. Denne indikatorlisten er et skritt på veien, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth. Foto: Ole-Martin Gangnes.

Gir næringslivet hjelp til å gjenkjenne korrupsjon

Økokrim lanserer en liste over indikatorer på korrupsjon som skal hjelpe andre aktører å gjenkjenne slike lovbrudd. Hensikten er å gjøre virksomheter bedre i stand til å forebygge og avdekke denne kriminalitetsformen som ofte er kompleks og krevende å oppdage.

Torsdag, 16. juni 2022 - 7:44

– Næringslivet har lenge etterlyst råd og veiledning på hvordan forebygge og unngå korrupsjon. Denne indikatorlisten er et skritt på veien, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth under lanseringen av det nye tiltaket.

Økende kompleksitet

I et eget elektronisk hefte beskriver Økokrim kriminaliteten:

«Utbytte fra korrupsjon hvitvaskes ikke bare gjennom banker, men også ved investering i eiendom, selskaper, gjennom kjøp av tjenester, via advokater og andre profesjonelle aktører. Rapporteringspliktige har en særdeles viktig rolle i kampen mot korrupsjon, både ved å melde fra om mistenkelige forhold til Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim, og gjennom å drive god oppfølging av kunder og klienter. Økende kompleksitet krever både mer kunnskap hos rapporteringspliktige og tettere samarbeid med løpende dialog mellom private og offentlige instanser», heter det blant annet i pdf-heftet som beskriver ulike tilfeller av, og indikatorer på, at en bedrift kan være utsatt for korrupsjon.

Økokrims infobrosjyre om korrupsjon
Økokrims infobrosjyre om korrupsjon

- En viktig målgruppe er de rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, som banker, meglere og finansbransjen, men også andre vil ha interesse av den, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Må vurdere risikoen selv

Økokrim understreker at den enkelte virksomhet selv må risikovurdere sine operasjoner opp mot korrupsjon.

-Samtidig sitter Økokrim på erfaring og kompetanse om faresignalene, som det er viktig at de øvrige aktørene får tilgang til. Selv om utbredelsen av korrupsjon er relativt lav i Norge sammenlignet med andre land, er det viktig å bekjempe problemet også i Norge og blant norske selskaper som opererer i mer korrupsjonsutsatte land, skriver Økokrim.

Indikatorer skal følge samfunnsutviklingen

- Modusene som blir beskrevet i indikatorlisten er ikke uttømmende for hvordan korrupsjon foregår. Kriminalitet vil alltid kunne skje på nye måter, og indikatorlisten skal derfor være levende og oppdateres med ny informasjon. Å forebygge korrupsjon er en jobb Økokrim ikke kan gjøre alene, men som løses i samarbeid med andre. Vi håper at denne indikatorlisten spiller andre aktører gode i sitt arbeid for å forebygge og avdekke korrupsjon, skriver Økokrim under lanseringen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger: