Nyheter

Foto: Tore Letvik

Fant vannveien: – Du kan godt si at dette med vann har forfulgt meg

Dagen Heidi Skaug begynte som rådmann i Lesja kommune brant vannverket ned, og kommuneledelsen måtte stå på for å sikre innbyggerne drikkevann. Nylig begynte hun som jurist i interesseorganisasjonen Norsk Vann.

- Vil simulere en NOU-prosess og gjøre det så virkelighetsnært som mulig

Fire studentgrupper har laget de første JOU-ene (Jusstudentenes offentlige utredninger) for Nav, Bymiljøetaten, WWF og JURK og Juss-buss.

DNA

Endringer i bioteknologi­loven

Ønsker å gjøre det enklere å bruke nye metoder.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) og NAV-direktør Sigrun Vågeng under pressekonferansen der NAV-skandalen ble gjort kjent (Foto: regjeringen.no)

NAV: Vil samle juridisk kompetanse i en ny avdeling

Skal forhandles med de ansattes organisasjoner .

Professor Malcom Langford fikk mandag denne uka Utdanningsprisen. Foto: Tuva Bønke Grønning

CELL-prosjektet ved juridisk fakultet blir «Senter for Fremragende Utdanning»

- Jeg er mektig stolt av studentledere og faglige ledere i CELL, sier senterleder Malcom Langford.

Anne Opheim, leder for NAV-juristene. Foto: Tore Letvik

- Tror mange nå vil jobbe for å synliggjøre god juridisk kompetanse i NAV

Nav-juristene har hatt noen utfordrende uker, forteller tillitsvalgt Anne Opheim. 

Hedvig Moe (Foto: Gorm K. Gaare/EUP-BERLIN)

Rett24: Økokrim-sjef kan bli åremåls­stilling

POD vurderer om stillingen som Økokrim-sjef skal gjøres om til en åremålsstilling.

Kjetil Reithaug (Foto: Arkivverket)

Virksomheter innen justis får arkivtilsyn i 2020

Se oversikt over hvem som får tilsyn.

Undersøker bygging i strand­sonen

Det innvilges flere tusen dispensasjonssøknader i året. – Strandsonen er under sterkt press, sier Sivilombudsmannen. 

Dommer fikk medhold, men felt for krenkende tilsvar

En dommer som ble klaget inn for Tilsynsutvalget for dommere ble ikke felt i den opprinnelige klagesaken. Likevel ble dommeren ilagt disiplinærtiltak. Utvalget fant at han opptrådte nedlatende overfor klager under selve klageprosessen.

Gunnar Eriksen og Marius Storvik underviser begge i jus ved UiT og har laget podkasten "Juss & Jåss". Foto: UiT

UiT-lærere kaster seg på podkast­bølgen med ny juss­podkast

«Er Teslas autopiloter lovlige?», «Hvem skal få dyre kreftmedisiner?», «Krenkes barns privatliv når foreldre legger ut bilder på Facebook?»

«Generasjon Z-jurister» stiller andre krav til arbeidsmetode

Fremtidens jurister og advokater foretrekker visuelle data fremfor tekst.

Unio-leder mener det er på tide med ny maktutredning.

- Maktstrukturer har endret seg, tunge samfunnsinstitusjoner har sviktet oppdraget sitt og ikke minst har medielandskapet endret seg totalt.

Foto: Pixabay

Tillit til domstolene falt - én av fire har «svært stor tiltro»

Helt siden begynnelsen på 2000-tallet økte andelen av befolkningen som oppga at de hadde svært stor tiltro til domstolene. I 2019 har denne andelen gått markant ned.

Skal sikre gratis tilgang til retts­avgjørelser for alle

Positivt og fremtidsrettet av Stortinget, sier Domstoladministrasjonen.

Anders Henriksen, avdelingsdirektør for barnerett i Bufdir (Foto: Tine Poppe)

Barnevernet: – Er startet et stort arbeid for bedre saks­behandling

Avdelingsdirektøren for barnerett i Bufdir svarer på Barneadvokatenes kritikk av barnevernet.

Sider