Nyheter

UNE (Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)

Ønsker at nemnd­møter i UNE avholdes digitalt også etter pandemien

– Det er viktig at arbeidsformene i offentlig sektor moderniseres, sier justisministeren.

(Foto: Stortinget)

Yrkes­tittelen jurist kan bli lov­beskyttet: – Dette er en seier 

Forslaget til den nye advokatloven har vært på høring i Justiskomiteen. 

(Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)

Påtale­seksjon i Oslo­politiet var preget av ubesatte stillinger og utskiftinger

Påtaleavsnitt i Oslo hadde ubesatte juriststillinger gjennom hele fjoråret.

Menneskerettighetene brukes stadig oftere som argument i klimasaker

Klimaendringene er her nå, og noen av endringene er irreversible, slo FNs klimapanel (IPCC) fast i den mye omtale delrapporten som ble lagt frem i august i år. Klimaforskere ble overrasket over intensiteten og omfanget av sommerens ekstremvær, og 13.000 forskere kaller tiden vi er inne i for climate emergency. I jussens verden snakkes det stadig mer om at klimaendringene truer grunnleggende menneskerettigheter.

illustrasjonsfoto (Foto: iStock)

Sender ut årets lønns­undersøkelse for jurister

– Bruken av Juristforbundets lønnskalkulator har økt betraktelig, sier forbundets analyseansvarlig Line Egeland, som nå skal i gang med årets lønnundersøkelse. 

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

NIM ber om større åpenhet om begrunnelser for korona­tiltak

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM) viser til at det har vært varierende grad av åpenhet om begrunnelser for regjeringens koronatiltak.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivilombudet: Ulovlig telefonkontroll i norske fengsler

Mener dagens kontrollordning bryter med innsattes rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102.

Illustrasjonsfoto (Foto: iStock)

Undersøkelse: Dårligere ytrings­betingelser for offentlig ansatte

– Undersøkelsen tyder på at arbeidstakeres ytringsfrihet er under press, sier Fafo-forsker.

Vil ha flere anmeldelser i kampen mot miljøkriminalitet

– Bekjempelsen av miljøkriminalitet kan bli mer effektiv. Selv om flere miljøkriminalitetssaker saker nå blir avgjort med overtredelsesgebyr, må de alvorligste sakene anmeldes. Videre blir det viktig at Økokrim er til stede ved det grønne skiftet.

Sivil­ombudet gir råd for å unngå feil ved ansettelser 

Sivilombudet mottar hvert år mange klager på ansettelser i offentlig sektor. Nå har ombudet laget en veileder for bedre prosesser.

Foto: iStock

Gjenåpning av straffe­saker: 30 prosent på grunn av tilregnelighet

En stor andel straffesaker er gjenopptatt fordi det i ettertid kommer frem at gjerningspersonen har vært psykotisk.

Advokat Mari Kjellevold  Brygfjeld. Foto: Tore Letvik

Mener vedtak om omfattende naturinngrep bør vente på rettslig avklaring

I saker hvor sterkt naturinngripende forvaltningsvedtak skal prøves for domstolene, mener advokat Mari Kjellevold Brygfjeld at forvaltningen selv bør utsette iverksettelsen av vedtaket inntil gyldigheten av det er rettslig avklart.

Dette engasjerte juristene i 2021

Vi har samlet noen av de mest leste sakene på Juristen.no i 2021 - noe du har gått glipp av?

Christina Voigt bestemte seg for å fortsette med miljørett etter studieopphold i New Zealand. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juridisk rådgiver for Norge under klimaforhandlinger i femten år

Hva ble resultatet av klimatoppmøtet i Glasgow i november? Vi tok en prat med jusprofessor Christina Voigt om både dette og en salamanderdam på Nesodden.

Hvem, hva hvor i 2021: Klarer du årets juridiske julenøtter?

Nok et år er snart omme, og vi har samlet noen spørsmål fra 2021, blandet med andre julenøtter. Hvor mange klarer du?

– Jeg husker best noe av det verste; den store mengden jusstudenter og morgenkøene for å sikre seg en lesesalsplass

JURISTENES STUDIEMINNER: Vi spurte syv profilerte jurister om hvordan de husker studietiden.

Sider