Nyheter

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Barne­bortførings­saker til Bufdir

Tyngdepunktet i sakene forskyves fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Polske dommere, og dommerkolleger fra flere  andre land, demonstrerer  i Warszawa 11. januar.  (Foto: Sipa USA)

Norsk reaksjon mot retts­utvikling i Polen

Norske myndigheter sier nei til å skrive under på en planlagt prosjektavtale med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler.

Trond Olsen Næss (Foto: Tore Letvik)

Corona­viruset: Asyl­advokat ber om generell retur­stopp til Kina

108 kinesiske borgere har til nå søkt om utvidet oppholdstillatelse i Norge etter corona-virusets utbrudd i hjemlandet. 

- Plutselig er det ikke nok å ha en master i rettsvitenskap lenger, det er helt hverdagslig

Gunnar Schjønsby i Skatteetaten mener offentlige arbeidsgivere bør bli flinkere til å tilby juristene kompetansehevende tiltak. Og at juristene selv må komme seg ut av «jusbobla».

Borgarting (Foto: Thomas Haugersveen)

Anke om å få rettslig prøving av sær­alders­grense i politiet ble forkastet

Lagmannsretten forkastet anke fra Politiets Fellesforbund.

Høyeste antall bort­førte barn på 15 år

En oversikt for de siste 15 årene, viser at 823 barn er registrert bortført fra Norge til utlandet, og at tallet var rekordhøyt i fjor. 75 barn ble i 2019 registrert bortført fra Norge til utlandet.

Riksadvokaten: – Det er den samlede saks­behandlings­tid som betyr noe for straffe­sakens involverte parter

Selv om saksbehandlingstid i politiet måles ved påtaleavgjørelse, må ikke saker stoppe opp der, presiserer riksadvokaten.

Stor jurist­interesse for EØS-debatt

Juristforbundet måtte bytte til et større lokale for debatt 5. mars.

Høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)

Juristene i NAV: – Flere viser til at de har meldt om feil­praktisering av EØS-forordningen 

Jurist oppdaget feilpraktisering i 2017, men ble ikke hørt, ifølge et brev sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Fredrik Lilleby (Foto: Tore Letvik)

Jurist med roman som lokker på det uforløste

Fredrik Lilleby er utreder i Høyesterett, i en hverdag ofte preget av vanskelige juridiske vurderinger. Men tidlig om morgenen før jobb, i helger og ferier, har forfatteren i ham fått utfolde seg. Nå har han gitt ut en skjønnlitterær bok med et tema som de fleste kan kjenne seg igjen i.

Cathrine Moksness

Gate­juristens grunnlegger gir seg

– Etter over 15 år med intensivt, viktig og inspirerende arbeid, skal jeg nå se meg om etter nye oppgaver, skriver Cathrine Moksness.

Hanne Harlem. (Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix)

Ombud med 50 jurister i staben

– Jeg er nok flinkere til å ta ting som de kommer enn å drive med intens planlegging, sier Hanne Harlem (55). I nær ni år har hun vært kommuneadvokat i Oslo. Nå begynner hun i jobben som Sivilombudsmann.

Natasha Gilhespy er jusstudent ved USN og leder for bachelorutvalget i Juristforbundet Student.

- Et attraktivt studie gir selvfølgelig konkurranse, men ordningene skaper mye frustrasjon og usikkerhet

Bachelorutvalget vil vite hva studentene som tar bachelor i jus gjør når de er ferdige, og hvilke forventinger de har når de starter studieløpet. 

NAV-kontor

NAV/EØS-saken: – Press på å nå mål

Press på å nå mål og detaljstyring fra departementet, sier tillitsvalgt i NAV.

Hvor smeller det neste gang? Samles til debatt om trygde-skandalen

Den 1. juni kommer Nav-utvalget med sin endelige rapport om EØS-skandalen. Men allerede 5. mars samles ulike eksperter til debatt om skandalen, i regi av Juristforbundet.

Jusprofessor Tobias Mahler. Foto: Tuva Bønke Grønning

Vil bygge bro mellom det tekniske perspektivet og cyber­sikkerhet

- Vi er på vei inn i en fase med mer menneskelig interaksjon med roboter. Er rettsreglene vi har tilstrekkelige og mulige å etterleve eller må regelverket endres eller ansvar klargjøres?

Sider