Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning
Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

NIM ber om større åpenhet om begrunnelser for korona­tiltak

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM) viser til at det har vært varierende grad av åpenhet om begrunnelser for regjeringens koronatiltak.

Fredag, 7. januar 2022 - 15:58

NIM har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet om sitt syn på behov for offentliggjøring av begrunnelser når regjeringen fatter beslutninger om koronatiltak som griper inn i menneskerettighetene.

Brevet til Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det gjennom pandemien har vært varierende grad av åpenhet om begrunnelser for koronatiltakene, og anbefaler at det gjøres mer for å gjøre begrunnelsene offentlige.

NIM skriver i brevet at offentliggjøring av begrunnelser er en forutsetning for utøvelse av NIMs lovfestede rådgivningsoppgave overfor myndighetene.

«For individene er det også av betydning å kunne orientere seg om sine rettigheter, og hvordan myndighetene begrunner inngrep i disse», skriver NIM i en pressemelding.

Brev sendt til Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, tar særlig for seg behovet for begrunnelser for tiltak som griper inn i barns menneskerettigheter.

Les NIMs brev til departementene her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022