Nyheter

- Fakultetene, studentene og arbeids­giverne må sammen ta ansvar for karakter­presset

Sondre Lie er nyvalgt leder for Juristforbundet Student. 

Mats Wilhelm Ruland

Riksmekleren venter travel vår

Riksmeklerens kontor er forberedt på å få mye å gjøre ved årets lønnsoppgjør.

Polske dommere, og dommerkolleger fra flere  andre land, demonstrerer  i Warszawa 11. januar.  (Foto: Sipa USA)

Forsker på juristers motstand ved angrep på rettstatens uavhengighet i Polen

Siden prosjektet prosjektet «Judges under stress» startet opp i 2018 har jusprofessor og prosjektleder Hans Petter Graver blant annet samlet 12 portretter av «jussens helter». Nå skal polske Lukasz Bojarski skrive doktorgrad om situasjonen i Polen.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

NAV-saken: Etterlyser sterkere gjennom­slags­kraft for jussen

– Altfor mange har trådt feil. Og det går kraftig inn på meg, sier leder av Juristforbundet – Stat om NAV-saken.

Jusstudenter ved UiT i forbindelse med studiestart for to år siden. Foto: Tommy Hansen/UiT Norges arktiske universitet

Tromsø har de mest fornøyde jusstudentene

NOKUT kom i går med sitt årlige Studiebarometer. Oslo-studentene er minst fornøyd med tilbakemeldinger og veiledning fra de faglig ansatte. 

Hoved­oppgjør i staten: Inviterer til å komme med forslag til krav

Juristforbundets tillitsvalgte er nå invitert til å komme med innspill og forslag foran vårens hovedoppgjør.

Vil tilby gratis rettshjelp for studenter

Jusstudent Aksel Høymo fikk SiOs idépris og 100.000 kroner til å videreutvikle «Lommejuristen». - Jussen er for alle, men den når ikke helt frem, sier han. 

Fv. Marcus M. Scmitt, Cecilie Kjelland og Erik Warberg.

– Bedrifts­jurister har lenge vært en voksende gruppe

Skjerpede krav til selskaper og økt internasjonalisering har gjort at behovet for internjurister har økt, forteller Cecilie Kjelland og Marcus M. Scmitt i ECLA.

rettssal

Islandsk interesse for erstatninger ved norske justis­mord 

Det er utbetalt over 45 millioner kroner til personer som er blitt feilaktig dømt for drap i Norge.

Ønsker kandidater til Retts­sikkerhets­prisen

Frist for nominering til Rettssikkerhetsprisen er 3. april 

Kabul i Afghanistan (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

Kan bli kutt i advokat­utgifter i veteran­saker

Forslag om offentlig salærsats til advokatene.

Professor Asbjørn Strandbakken

Ny leder av Stortingets ansvars­kommisjon

Det er satt i gang riksrettssak i USA. Ved innledning av eventuell riksrettssak her i landet ville Stortingets ansvarskommisjon vært sentral. Kommisjonen fikk nylig ny leder.

Hvor skal det kuttes når antall politistudenter går ned? Spørsmålet har skapt strid mellom avdelingene på Politihøgskolen (Foto: Naledi Forbord)

Intern strid på Politi­høg­skolen: Ansatte i Stavern reagerer på Oslo-miljøets frem­stilling

Saken om kutt i antall studenter ved Politihøgskolen (PHS) er blitt dekket svært ensidig, mener juristene ved PHS i Stavern.

Dekan Ragnhild Hennum og Mads Fredrik Baardseth, leder for Juridisk studentutvalg (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fakultetet i Oslo samlet under ett tak

– Det har vært leid ulike lokaler over hele byen i alt fra kinoer til kirkerom. Nå er vi samlet under ett tak.

Sette­ombuds­menn ved Sivil­ombuds­mannen

Hanne Harlem er inhabil i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat.

Tirsdag var det høring om Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsretten (Foto: Stortinget)

Høring om domstolene ble diskusjon om struktur og frister

Politijuristenes opplysninger om hvordan politiets frister måles vekket interesse under høringen. 

Sider