Nyheter

Kari Østerud

– Folk ønsker å pensjonere seg før de fyller 66 år

Ønsket pensjoneringsalder stagnerer.

Maurud til VG: - Inhabil i Nav-saken

Grunnen er at han er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 

Nav kontor

Rett24: Stanser etterforskning av alle NAV-sakene – uansett ytelse

Riksadvokaten ber politiet inntil videre å stoppe etterforskningen av alle NAV-saker knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Jurister er en viktig stemme i debattene om digitalisering og kunstig intelligens

Hvilken effekt har teknologisk utvikling, digitalisering og kunstig intelligens på samfunnet og juristprofesjonen? Det er tema for et nytt utvalg nedsatt av Juristforbundet – Privat. 

assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overrakte festskriftet til Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Justis-Norge hyllet Tor-Aksel Busch med festskrift 

Busch ble i kveld hyllet med festskrift - og av representanter fra hele justis-Norge. Fredag har han sin siste dag som riksadvokat. 

25 nye millioner til forskning på vold i nære relasjoner

Voldsprogrammet får finansiering til fem nye år. 

NAV-skandalen: – Her er det snakk om følgefeil etter følgefeil

– Det er et ledelsesansvar i politiet og påtalemyndigheten å påse at man ikke ukritisk godtar vurderinger fra NAV, sier advokat Curt A. Lier. 

UiO studenter

I dag åpner Oslo senter for kommersiell rett

Vil knytte tettere bånd mellom akademia og det praktiske rettsliv.

Nav kontor

Advarer mot hets av NAV-ansatte

– Ikke den enkelte ansatte som er ansvarlig for slike systemfeil, sier leder for Parat.

Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)

– Vi forventer at NAV nå satser på juridisk kompetanse

– Det er kompliserte juridiske vurderinger som gjøres hver dag i NAV – da må juristene settes til dette arbeidet, sier tillitsvalgt for juristene i NAV. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

NAV-skandalen: – Systemet presset forbi punktet for forsvarlighet

Leder for Politijuristene ser NAV-saken i sammenheng med press i hele justiskjeden. 

Dommerforeningen: – Dommerne har et selvstendig ansvar for fortolkningen

Wiggo Storhaug Larssen, leder i Den norske Dommerforening, påpeker at trygdesvindelsakene har gått gjennom mange ledd før de kommer til domstolen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og NAV-direktør Sigrun Vågeng (Foto: regjeringen.no)

Minst 36 uskyldige dømt til ubetinget straff etter feil lov­tolkning

Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil - og ført til at flere er feildømt for trygdesvindel.

Lands­møte om kjøp av Juristenes Hus

Et ekstraordinært landsmøte i Juristforbundet skal ta stilling til kjøp av hele Juristenes Hus ettersom Advokatforeningen flytter ut.

Ragnhild Hennum

Ragnhild Hennum blir ny dekan 

Nå foreligger resultatet fra dekanvalget i Oslo.

Sider