Nyheter

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Jurister opplever permitteringer i privat sektor

Juristforbundets advokatkontor begynner nå å få inn flere saker om bistand ved permitteringer. – Vi skal bistå de som har behov for det, sier forbundets president.

Sigrun Vågeng (Foto Eivind Skifjeld)

NAV: – Vi gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine

223 000 søknader om dagpenger på under to uker

Lise Reiersen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Advokatene rammes hardt økonomisk av korona­krisen

Advokat Lise Reiersen er bekymret for de små og mellomstore advokatkontorene.

Foto: Ole Martin Gangnes

59 av 71 straffe­saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona

Stor aktivitet blant dommere og saksbehandlere, selv om veldig mange jobber hjemmefra. Av berammede meddomsrettssaker er 59 av 71 saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona.

Stortinget

– Fullmakten regjeringen gis er meget vid og under­streker behovet for en forsvarlig prosess 

Dommerforeningen og Juristforbundet har sendt innspill om koronaloven

Wiggo Storhaug Larssen (t.v.) og Sverre Bromander (Foto: privat)

Arbeids­dagen på hjemme­kontoret

– Situasjonen er ny og uvant, og mye er usikkert. Det er jo svært krevende i seg selv.

Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Koronaloven: Ber regjeringen spille med åpne kort

– Må ikke sette til side demokratiske spilleregler i større grad enn det som er strengt nødvendig.

– Fortsatt aktiv og viktig støtte­spiller for medlemmene

Juristforbundets president og visepresident understreker at forbundet er operativt i disse koronatider – med både advokatkontor og medlemsservice.

Gikk to år uten at sak ble berammet

Tingrettsdommeren brukte mer enn to år på å beramme hovedforhandling i en foreldretvist. Tilsynsutvalget kommer med kritikk.

Dommer­foreningen advarer mot forhastede krise­tiltak i domstolene 

Er skeptisk til forslag om å sette rett uten meddommere under koronakrisen. – Lekmannselementet er et av grunnlagene for den tillitten norske domstoler har.

Skal reagere raskt på brudd på korona­forskrifter

Riksadvokaten sender tydelig signal - den som bryter de nye koronaforskriftene får svi økonomisk.

Sikrer ansatte i straffe­saks­kjeden skole- og barne­hage­plass

Jurister i virksomheter med samfunnskritisk funksjon kan få tilbud om barnehage og barneskole for familien, selv om store deler av samfunnet er stengt.

(Foto: Pixabay)

Det utsatte lønns­oppgjøret: Frist i august og inn­spurt i september

Juristforbundet har fått noen foreløpige datoer for det utsatte lønnsoppgjøret.

Tillits­valgt i korona­pandemien: – Vår rolle viktigere enn noen gang

– Vi skal fortsette å være tillitsvalgte, kanskje mer enn noensinne.

Dokumenter (Foto: Pixabay)

Uakseptabelt lang behandlings­tid av helse­klager 

Det nasjonale klageorganet for helsetjenesten, Helseklage, får sterk kritikk av Sivilombudsmannen som kaller organets saksbehandlingtider for «uakseptable».  

Sider