Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)
(Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Justis­komiteen støtter forslaget om å lov­beskytte jurist­tittelen

– Yrkestittelen «jurist» skaper en forventning hos publikum om juridisk kompetanse på høyt nivå. 

Onsdag, 6. april 2022 - 10:49

Forslaget til ny advokatlov ble tirsdag behandlet i Stortingets justiskomité. Komiteen viderefører det meste av lovforslaget, men innstiller på at forslaget om at advokater ikke skal kunne sitte i styret i selskaper de tar oppdrag for fjernes.

Forslaget om å oppheve rettsrådsmonopolet videreføres av komiteen.

Det gjør også forslaget om å lovbeskytte juristtittelen. Formålet er å gi økt beskyttelse til forbrukere og tjenestemottakere.

Ved at det rettssøkende publikum gis trygghet om at personer som benytter tittelen «jurist» innehar visse faglige kvalifikasjoner, blir det enklere å orientere seg i markedet med tilbydere av rettslig bistand.

– Komiteen understreker at yrkestittelen «jurist» skaper en forventning hos publikum om juridisk kompetanse på høyt nivå. Komiteen støtter forslaget om å lovfeste at bare den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap kan bruke tittelen «jurist», skriver justiskomiteen.

Yrkes­tittelen jurist kan bli lov­beskyttet: – Dette er en seier 

Lovforslaget skal behandles i Stortinget 28. april. Det er ventet at en ny lov vil tre i kraft tidligst våren 2023.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger: