Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik
Politidirektør Benedicte Bjørnland i POD (Foto: Tore Letvik)

POD etter dommer i narkotika­saker: – Får spesielt betydning for påtale­miljøene

Politidirektoratet er innstilt på en snarlig praksisomlegging etter at ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker.

Fredag, 22. april 2022 - 14:46

I et brev til Riksadvokaten er Politidirektoratet klare på at det kommer en rask praksisomlegging fra politiets side når det gjelder hvordan man skal forholde seg til rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk.

Politidirektoratet viser til tre dommer avsagt av Høyesterett i april i år, som samlet gir avklaringer om straffeutmålingen knyttet til erverv, bruk og oppbevaring i saker der tiltalte er rusavhengig. I tillegg kommer føringer gitt av riksadvokaten i april i fjor.

«Ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker og særlig i forhold til rusavhengige. Praksisomleggingen antas å få spesielt betydning for etterforsknings- og påtalemiljøene i politiet», heter det i brevet undertegnet av politidirektør Benedicte Bjørnland  og avdelingsdirektør i POD, Bjørn Eirik Vandvik.

LES OGSÅ: Politi­juristene om rus­ransakinger: Handler om mangel på legalitets­kontroll i politiet

De vurderer også at praksisomleggingen vil kunne påvirke patrulje- og forebyggende virksomhet i politiet.

«Politidirektoratet ønsker å bidra i arbeidet med å etablere denne praksisomleggingen i politiet. Vi er innstilt på at dette bør gjøres snarlig og at arbeidet tas inn i det etablerte samarbeidet vårt», skriver POD.

Sakene i Høyesterett gjaldt tre rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk. Høyesterett uttalte at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall. Det samme gjelder selve bruken av stoffene.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Forbundsadvokatene, Fagforbundet
Søknadsfrist: 
19.05.2022
Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022