Advokat Jan Fougner
Advokat Jan Fougner (Foto: Wiersholm)

Fougner-rapport: – Fylkes­kommunen bør redusere kostnadene til eksterne advokater 

Granskingsrapport anbefaler å etablere et Fylkesadvokatkontor.

Onsdag, 23. mars 2022 - 9:05

Fylkeshovedverneombudet i Vestfold og Telemark fylkeskommune sendte i fjor sommer et varsel om kritikkverdige forhold knyttet til uforsvarlig arbeidsmiljø. Fylkeskommunen engasjerte advokatfirmaet Wiersholm AS ved advokat Jan Fougner som eksternt varslingsutvalg og rapporten ble levert mandag.

Det ble opprinnelig satt av 1,5 millioner kroner til granskingen, men prislappen endte på hele 15 millioner, ifølge NRK.

Jan Fougner sier granskingen har tatt mer tid og ressurser enn de hadde sett for seg.

– Vi måtte fremskaffe opplysninger gjennom en lang prosess som har vært krevende hvor vi har opplevd motstand, sier han til kanalen.

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen uttaler i en pressemelding at det er utført et omfattende arbeid i undersøkelsen og at det ble langt større enn man hadde sett for seg på forhånd.

I rapportens del som tar for seg læringspunkter, heter det blant annet at fylkeskommunen bør styrke kunnskapen om sluttavtaleforhandlinger, stillingsendringsavtaler, endringsoppsigelser og oppsigelser.

«Fylkeskommunen har mange hel- og deltidstillitsvalgte fra en rekke organisasjoner, men ikke noe Fylkesadvokatkontor. Fylkesdirektøren har en meget dyktig advokat i stab, men ikke noe advokatkontor. Det er et gjennomgående problem i norske små-kommuner at juridisk kompetanse mangler, men burde ikke være det i de store kommunene, og særlig ikke i fylkene».

«Fylkeskommunen bør derfor redusere kostnadene til eksterne advokater og etablere et Fylkesadvokatkontor», heter det i rapporten.

– Varsling uegnet

Det anbefales også at Arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning følges – og ikke varslinger.

«Varslingsinsituttet handler ikke om problemløsning og er derfor grunnleggende uegnet ved konflikter som jo nettopp må løses», sier rapporten.

Det konkluderes med at det er nødvendig for Fylkeskommunen og for norske kommuner i sin alminnelighet, å etablere en kultur for å følge arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning.

«Hvis partene selv er ute av stand til å snakke sammen eller løse konflikten, må tillitvalgtapparatet brukes. Norske tillitsvalgte har lang erfaring i å håndtere andres vanskeligheter», skriver granskerne og sier at «tillitsvalgte er en veldig viktig ressurs og må brukes». 

Ledige stillinger: