Hallvard Øren er leder i Juristforbundets
Hallvard Øren

Ønsker kvitterings­ordning ved politi­kontroller

Det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet når folk blir stanset og kontrollert av politiet, sier leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Mandag, 20. september 2021 - 6:29

Tidligere i høst arrangerte Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg seminaret «Stop and search – minoriteter i møte med politiet».

– Internasjonalt har Norge fått kritikk for å drive med etnisk profilering i forbindelse med politikontroller, skrev utvalget i forbindelse med seminaret, som tok utgangspunkt i en avgjørelse i Diskrimineringsnemnda fra april, der politiet ble felt for å ha diskriminert advokat Awon Amidu fra Trondheim på grunnlag av etnisitet.

Under seminaret etterlyste flere deltakere notoritet – etterprøvbarhet – på dette området. At det må kunne dokumenteres bedre at man stoppes.

Et forslag som har vært oppe flere ganger er en såkalt kvitteringsordning som innebærer at alle som blir kontrollert av politiet, skal få en kvittering som et bevis på kontrollen. Og der bakgrunnen for kontrollen oppgis.

Hallvard Øren, leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg, sier utvalget støtter dette.

– Utvalget er enig i at det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet. Dette har vært etterlyst siden 90-tallet og tiden er overmoden for å få på plass en ordning. En kvitteringsordning fremstår som enkel og hensiktsmessig ordning, som politiet kan få på plass raskt. Utvalget støtter derfor en kvitteringsordning, sier Øren til Juristen.

– Ikke tilstrekkelig

– Vi er ikke tjent med en situasjon hvor en slik løsning blir tvunget frem, eller at det er mistillit ovenfor politiet hos minoritetsbefolkningen. Vi vet at politiet jobber med mye holdningsarbeid, men dette er ikke tilstrekkelig, mener han.

– Etterprøvbarhet er viktig for å sikre at politiet kan få tall og ikke minst kunnskap og data. Det skal ikke være opp til den enkelte å borger å sørge for at kontrollen blir registrert. Det er myndighetenes oppgave, sier han.

Da Likestillings- og diskrimineringsombudeti fjor ba om at det ble etablert en kvitteringsordning, viste politiet til at en slik ordning etter deres syn ville fungere dårlig og at man heller ville bruke ressurser på andre måter å jobbe med problemstillingen.

– Jobbes aktivt

Leder for seksjon for forebygging og etterretning i Politidirektoratet, Kristin Elnæs, sa under seminaret i august at det ble arbeidet med handlingsplaner for å sikre at alle grupper skal ha tillitt til politiet.

– Det jobbes aktivt med hvordan personkontroller kan gjennomføres. Det samme gjelder hvordan klager skal behandles, sa Elnæs.

– Vi i utvalget har denne saken sentralt i arbeidet vårt og vi kommer til å følge med på de tiltakene politiet kommer med, sier Hallvard Øren.

Ledige stillinger: