mobiltelefoner

Hjemme­kontor utfordrer person­vernet

– Mangel på fysisk interaksjon har ført til at det har gått fort i svingene hos mange bedrifter.

Fredag, 29. januar 2021 - 8:21

Personvernet blir kritisk for bedrifter etter pandemien: 7 av 8 ansatte er bekymret for persondata på avveie, skriver selskapet Cisco.

Den raske overgangen til hjemmekontor og tilgang til ansattes private helsedata har skapt store utfordringer for personvernet.

Det kommer frem i en ny rapport fra selskapet, som tar for seg personvernpraksisen til virksomheter i 25 land. 

– Pandemien har fremskyndet overgangen til skyen, og gitt påfølgende store utfordringer for personvern i flere bedrifter over hele verden, inkludert Norge. Mangel på fysisk interaksjon har ført til at det har gått fort i svingene hos mange bedrifter, og at dette nå kan slå tilbake, sier Leif Sundsbø, leder for Cybersikkerhet i Cisco Norge.

«For å begrense spredningen av Covid-19 har store deler av befolkningen i løpet av kort tid måtte gi fra seg store mengder personlig informasjon på nett. Samtidig har flere flyttet privatlivet over i den digitale sfæren, og dermed skapt en ny trend som vanligvis ville tatt flere år», skriver selskapet. 

Endringen i menneskelig samhandling og digital tilstedeværelse, har skapt flere utfordringer i håndteringen av sensitive data. 

Mer bekymret

Ifølge rapporten blir ansatte og den generelle befolkningen stadig mer bekymret for hvordan deres personlige data blir brukt.

Rapporten viser blant annet at:

60% av virksomheter innrømmer at de ikke var forberedt på de strenge kravene til personvern- og sikkerhet i overgangen til hjemmekontor.

87% av ansatte er bekymret for hvordan personvernet blir ivaretatt gjennom arbeidsverktøy, som skal brukes til samhandling og til å koble seg på eksternt.

Folk flest er komfortable med å dele private helsedata for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, men vegrer seg for å dele data som brukes til forskning – 57% støttet arbeidsgivere som brukte data for å gjøre arbeidsplassene trygge, mens mindre enn halvparten støttet stedsporing, kontaktsporing, informasjon om smittede og bruk av personlige data til forskning.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021
LOGO Bufdir
BUFETAT, Lillestrøm, Oslo
Søknadsfrist: 
05.04.2021