Ny sammen­setning av Personvern­nemnda

Det er utnevnt medlemmer til nemnda som behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Mandag, 11. januar 2021 - 11:49

Personvernnemnda behandler og avgjør klager over Datatilsynets vedtak. Nemnda kan prøve alle sider av de sakene som tas til behandling, også Datatilsynets skjønnsutøvelse.

Personvernnemnda er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og departementet har utnevnt nye medlemmer til nemnda for perioden 2021 til og med 2024. 

Følgende er utnevnt til medlemmer og stedfortredere:

- Sorenskriver Mari Bø Haugstad, leder (lagdommer Mats W. Ruland, personlig stedfortreder)

- Professor Bjørnar Borvik, nestleder (tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder)

- Advokat Line Coll (rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder)

- Advokat Hans Marius Graasvold (fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder)

- Overlege Ellen Økland Blinkenberg (juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder)

- Seniorrådgiver Hans Marius Tessem (professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder)

- Professor Morten Goodwin (CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder)

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Økokrim
ØKOKRIM
Søknadsfrist: 
17.01.2021
LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021