Håvard Holm og Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)
Juristforbundets president Håvard Holm og leder for Dommerforeningen, Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)

– Kvinnelige dommere i Afghanistan er skrekk­slagne og frykter for egne og familienes liv

Juristforbundet advarer om dramatisk situasjon for kvinnelige jurister i Afghanistan og krever at norske myndigheter tar ansvar.

Mandag, 30. august 2021 - 15:49

I en uttalelse, skrevet på vegne av Norges Juristforbund, uttrykker forbundets president Håvard Holm og Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad sterk bekymring for jurister i Afghanistan etter at Taliban nå tar kontroll over landet.

«Norges engasjement i rettsstatsoppbygging i Afghanistan har bidratt til at kvinner har tatt modige valg og inntatt viktige posisjoner i det afghanske samfunnet. De befinner seg nå i en dramatisk og uforutsigbar situasjon, og trenger vår hjelp», skriver de.

Foto: Tore Letvik
Kirsten Bleskestad er sterkt bekymret for kollegaer i Afghanistan (Foto: Tore Letvik)

«Norges Juristforbund krever at norske myndigheter tar sin del av ansvaret for å hindre at disse modige kvinnene blir forfulgt og overlatt til en usikker skjebne», heter det i uttalelsen.

Frykter for livet

Juristforbundet skriver at de har informasjon om at kvinnelige dommere i Afghanistan nå er skrekkslagne og frykter for egne og familienes liv – og siterer en afghansk dommer som ønsker å være anonym:

– Taliban vet allerede hvor vi befinner oss. De har samlet all informasjon de trenger. Derfor har vi ingen steder å gjemme oss og ingen mulighet til å bli værende. Vi må finne en trygg utvei for oss selv og våre familier, sier dommeren ifølge Juristforbundet.

270 kvinnelige dommere

Juristforbundet sier seg dermed enig med den internasjonale organisasjonen for dommere (IAJ) - som uttrykker sterk bekymring for situasjonen i Afghanistan. 

Som tidligere omtalt i Juristen har også organisasjonen International Association of Women Judges (IAWJ) advart mot at kvinnelige dommere og deres familier kan være i fare på grunn av arbeidet de utfører og på grunn av dommer de tidligere har avsagt i både kriminalsaker, korrupsjonssaker og familiesaker.

Organisasjonen uttaler at faren øker, både fordi de er kvinner, og fordi det er sannsynlig at domfelte blir løslatt fra fengsel.

Ifølge International Association of Women Judges er det 270 kvinnelige dommere i Afghanistan.

Også andre jurister i landets justissystem er i fare uttaler britiske The Law Society, Bar Council og Bar Human Rights Committee.

I en felles uttalelse heter det at de er dypt bekymret for situasjonen og for hvilken skjebne som nå kan møte både advokater, dommere og andre jurister.   

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021