Foto: Thomas Haugersveen

Domstolene kan måtte vurdere omvendt volds­alarm i flere saker

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner kommer med tiltak for å øke bruken av omvendt voldsalarm.

Mandag, 16. august 2021 - 8:38

Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner kommer med flere konkrete tiltak som skal styrke innsatsen på dette området. Noen av forslagene dreier seg om å videreutvikle bruken av kontaktforbud med elektronisk kontroll - såkalt omvendt voldsalarm.

Ordningen, som trådte i kraft i 2013, innebærer at trusselutøveren bærer en alarmenhet som slår ut når vedkommende beveger seg innenfor en forbudssone med elektronisk «gjerde».

Som straffeprosessuelt besøksforbud

Et av tiltakene for å øke bruken av denne ordningen er å utrede om omvendt voldsalarm kan brukes som et straffeprosessuelt besøksforbud.

«Justis- og beredskapsdepartementet vurderer muligheten for å åpne for bruk av omvendt voldsalarm også ved straffeprosessuelt besøksforbud. Dette vil kunne senke terskelen for bruk og gjøre omvendt voldsalarm lettere tilgjengelig som beskyttelsestiltak», ifølge tiltaksplanen.

Pålegge domstolene

Et annet tiltak er å pålegge domstolen å vurdere idømmelse av omvendt voldsalarm i alle partnervoldssaker.

Domstolen har i dag en plikt til å vurdere idømmelse av kontaktforbud med elektronisk kontroll i saker som gjelder mishandling mot barn. Men for å øke bruken av omvendt voldsalarm skal domstolen pålegges å vurdere idømmelse av kontaktforbud med elektronisk kontroll i alle saker som ender i domfellelse for partnervold etter straffeloven §§ 282 og 283, heter det i tiltaksplanen.

Permanent kommisjon

Etablering av en permanent partnerdrapskommisjon og mer aktiv bruk av politiråd for å styrke det forebyggende arbeidet er blant de andre tiltakene.

Ledige stillinger: