Nå trer avtale om overlevering av lovbrytere mellom Norge og EU-land i kraft - etter 13 år

- Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier Jøran Kallmyr.

Tirsdag, 22. oktober 2019 - 8:52

13 år etter at Norge i 2006 inngikk en parallellavtale med EU om overlevering av lovbrytere trer den nå i kraft 1. november. 

I en pressemelding sier justisminister Jøran Kallmyr at den nordisk-europeiske arrestordren innebærer et systemskifte for overlevering av lovbrytere, og erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge.

- Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier Kallmyr.

Fra 1. november vil norske statsborgere kunne overleveres til EU-stater så lenge personen ikke utleveres videre til stater utenfor EU. Regjeringen skriver at det i tillegg er fastsatt korte frister for avgjørelse og iverksetting av overleveringer, slik at overlevering vil kunne skje betydelig raskere enn i dag. 

- En annen viktig endring er at Justis- og beredskapsdepartementet som hovedregel ikke lenger skal treffe vedtak om overlevering. I stedet avgjør påtalemyndigheten om arrestorden skal etterkommes eller ikke. Forutsetningen er likevel at domstolen har vurdert om vilkårene for overlevering er oppfylt, skriver regjeringen i en pressemelding. 

Det var i 2004 at EU innførte European Arrest Warrant, en avtale som gjelder i alle medlemslandene. To år senere inngikk Norge en parallellavtale med EU, som nå trer i kraft fra 1. november. 

Til Rett24 sier Anders Brosveet, som sitter i strafferettskomiteen i den pan-europeiske advokatforeningen CCBE, at avtalen “kommer til å stille norske aktører overfor mange nye problemstillinger”.

- Med dette nye regimet vil vi nok i mye større grad få begjæringer fra andre EU-land, og det vil stille norske påtalejurister og forsvarere overfor helt nye problemstillinger. Ikke minst vil vi få behov for et større kontaktnett i andre land, sier Brosveet.

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021