Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Advokat­fullmektiger får ikke overtids­betalt og savner forsvarlig oppfølging

Undersøkelse beskriver arbeidsforhold som i realiteten innebærer omgåelser av arbeidsmiljøloven, mener styret i Yngre forsvarere.

Torsdag, 11. november 2021 - 14:41

Det er Advokatbladet som omtaler undersøkelsen Yngre forsvarere, en undergruppe av Forsvarergruppen, har gjort blant sine medlemmer.

Flere av respondentene beskriver arbeidsforhold som i realiteten innebærer omgåelser av arbeidsmiljøloven, mener styret i Yngre forsvarere.

– Respondentene oppgir at de i snitt jobber 47,5 timer i uken. Likevel svarer mange at de ikke mottar noen form for overtidskompensasjon. Det har man krav på som advokatfullmektig etter arbeidsmiljøloven. Over halvparten oppgir at overtid er inkludert i fastlønnen, men vi mener at det ofte ikke er noen realitet i dette, sier Elin Grinde, som er leder i Yngre forsvarere, til Advokatbladet.

En advokatfullmektig vil som regel ikke oppfylle kriteriene for en «særlig uavhengig stilling» sier hun.

Undersøkelsen viser også at kun fire av ti fullmektiger som jobber med straffesaker opplever at de får forsvarlig oppfølging og at mange føler seg alene i sin arbeidshverdag.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger: