Juridisk direktør Tor Allstrin i KS  (Foto: Johnny Syversen)
Juridisk direktør Tor Allstrin i KS (Foto: Johnny Syversen)

KS-advokater får økt tilstedeværelse i nord

KS lokaliserer advokater fast også i Nord-Norge.

Onsdag, 4. august 2021 - 9:14

KS, kommunesektorens organisasjon, har sitt eget advokatkontor. KS Advokatene dekker alle kommuner og fylkeskommuner.

– Som organisasjonsadvokater påtar vi oss oppdrag personlig. Advokatenes kjennskap til Kommune-Norge har betydning for det særskilte tillitsforholdet mellom oss og våre medlemmer som klienter, sier juridisk direktør Tor Allstrin i KS i en pressemelding i forbindelse med at KS skal lokalisere advokater fast også i Nord-Norge.

Advokatene i KS har sitt hovedkontor i Kommunenes hus i Oslo, og har også advokater i Kristiansand ved KS’ regionkontor i Agder.

– Fast tilstedeværelse av KS Advokatene andre steder enn Oslo supplerer de viktige erfaringene vi får ved reisevirksomhet og på annen måte, sier Allstrin.

Advokatene forteller at det er tretten år siden KS etablerte fast juridisk tilstedeværelse ved Agder-kontoret.

– Da KS valgte å ha noen advokater i Kristiansand, var det i tro på at det ville være fordeler med å jobbe tett på organisasjonens regionsapparat og nærmere noen av medlemmene, sier Allstrin.

«Det er økende etterspørsel etter juridiske tjenester, og utvidelsen i nord er et ledd i en langsiktig strategi for å sikre KS og kommunene tilstrekkelig rettslig bistand også fremover», heter det i en pressemelding.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021