Tillitsvalgte på Flor og fjære utenfor Stavanger i september 2020.

Fylkesmannsjuristene har blitt Statsforvalterjuristene

Fra nyttår endret fylkesmannsembetene navn til statsforvalterne, for å få et mer kjønnsnøytralt navn.

Onsdag, 3. februar 2021 - 8:44

- Vi som organiserer juristene som jobber i embetene fulgte etter og gikk fra å hete Fylkesmannsjuristene til Statsforvalterjuristene fra 1. januar i år, forteller Hallvard Øren, som er tillitsvalgt for Juristforbundet.

- I september var det lite koronasmitte i landet, og vi fikk arrangert fysisk årsmøte og samling for tillitsvalgte i Stavanger 22. og 23. september. I to dager var vi samlet og fikk diskutert og vedtatt ny politikk for arbeidet vi skal gjøre de neste to årene. Vi fikk også endret navnet vårt, som nå er Statsforvalterjuristene.

Av saker som ble vedtatt var nye strategiske målsetninger for de neste to år.

- Vi ser utfordringer med grensen mellom effektivitet og rettsikkerhet, der vi ser at særlig helseområdet og vergemål er presset. Der vil vi ha et fokus i tiden fremover. Vi skal også aktivt arbeide med prosesser om omorganiseringer og nye kontorløsninger.

- Det er viktig for oss å være tydelige på rettsikkerhet som en bærebjelke for arbeidet som skjer hos Statsforvalterne, sier leder Hallvard Øren.

Nytt styre ble valgt, og består nå av leder Hallvard Øren, nestleder Maren Skåden, styremedlemmer Ove Midtbø, Ida Kristin Hennum-Skogli, Eva Theresa Fekete, Katrine Tømmerdal Nordby og Malin Bruun.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021
LOGO Bufdir
BUFETAT, Lillestrøm, Oslo
Søknadsfrist: 
05.04.2021