Studentombud (vikariat)

LOGO Oslo Met
Søknadsfrist: 
29.10.2019

Vil du ivareta studentenes rettigheter?

Studentombud (vikariat)

OsloMet
Avdeling for HR
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.
Studentombudet ved OsloMet er en uavhengig instans som gir råd og bistand i saker om studentenes studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene blir korrekt og rettmessig behandlet slik at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Stillingen rapporterer administrativt til HR-direktør og er organisatorisk plassert i HR-avdelingen. Ved OsloMet har vi et ledig vikariat i ett år med mulighet for forlengelse som studentombud.
 
Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være
 • bistands- og rådgivningsoppgaver for studentene
 • å sørge for at ombudsfunksjonen er godt kjent som et lavterskeltilbud blant studentene
 • opplæring av studenter og studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter
 • rapportering gjennom årsmelding til universitetsstyret
 • løpende dialog med universitetets ledelse om viktige saker
 • på eget initiativ å fremme viktige saker for universitetsstyret
 • bidra til at OsloMet som organisasjon styrker sin dialog med og oppfølging av studenter
Vi søker deg som har 
 • utdanning på masternivå, fortrinnsvis master i rettsvitenskap
 • relevant praksis
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk og engelsk
Det er en fordel at du har
 • erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring fra forhandlinger og mekling
 • erfaring fra verv som tillitsvalgt
Vi ønsker deg som har høy integritet og evner å bygge relasjoner og tillit. Gode kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsegenskaper, god rolleforståelse og evne til å opptre uavhengig er kvalifikasjoner vi gjerne ser at du har.
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.
Vi kan tilby deg 
 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig videreutvikling og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt blant studentombud og liknende instanser
 • hyggelig arbeidsmiljø i HR-avdelingen
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.
Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
 • HR-direktør Geir Haugstveit tlf 948 77 592
 • Studentombud Katrine Klyve tlf 906 67 216 ev mail til katkly@oslomet.no
Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 74, kroner 532 300 – 691 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å klikke deg inn på “Søk her!” nedenfor.
 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Longyearbyen
Longyearbyen Lokalstyre
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO NVE
NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020