Seniorskattejurist Merverdiavgift, Skattedirektoratet,

Søknadsfrist: 
11.10.2021
Er du jurist og ekspert på merverdiavgift, har vi jobben for deg!
 
Du er faglig dyktig, ser oppgaver i et helhetlig perspektiv, er løsningsorientert og liker å samarbeide med andre. I Skattedirektoratet kommer du til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø.

Vi kan tilby spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle spørsmål. Du vil ha tett dialog med, og oppdrag for Finansdepartementet, og samarbeide med de sterke fagmiljøene i Skatteetaten.

Du har stor interesse for skatteområdet, og særskilt merverdiavgift. Du vil få rik anledning til å bruke og utvikle dine faglige og personlige egenskaper. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Seniorskattejurist Merverdiavgift, Skattedirektoratet,

Skattedirektoratet
Arbeidsoppgaver
 • regelfortolkning og rettsutvikling innen merverdiavgift
 • avklaring av prinsipielle problemstillinger
 • faglig bistand, høringssaker og utredningsoppdrag for Finansdepartementet
 • faglig bistand og dialog med fagmiljøene i Skatteetaten
 • utvikling og ajourhold av MVA-håndboka
 • oppfølging av avgjørelser i Skatteklagenemnda
 • følge opp prinsipielle rettssaker og bindende forhåndsuttalelser
 • rådgi skattedirektøren i juridiske spørsmål
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode resultater
 • relevant erfaring fra merverdiavgiftsområdet
 • god skattefaglig forståelse
 • erfaring med å holde foredrag
 • fordel med erfaring fra lov- og regelverksutvikling
 • gjerne erfaring fra privat virksomhet, for eksempel rådgiver/advokat
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
Personlige egenskaper
 • ha gode samarbeidsevner og være en relasjonsbygger i møte med andre
 • være utviklingsorientert og evne å tenke helhetlig
 • ha integritet og god gjennomføringsevne
 • være strukturert og selvstendig
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle og internasjonale saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 750 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Maj Hines

Underdirektør

 970 85 696

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021
Byggesak, Lindesnes kommune
Søknadsfrist: 
24.10.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021