Ledig fast stilling som saksbehandler (jurist)

Søknadsfrist: 
30.06.2022
 
Om stillingen
Vi søker saksbehandler som ønsker å bidra til at vi lykkes med vårt samfunnsoppdrag.
Stillingen er for tiden innplassert i seksjon for vurdering og kontroll.
Stillingen innebærer saksbehandling og utarbeidelse av skriftlige vurderinger og avgjørelser innenfor fagfeltet personellsikkerhet. Stillingen gir mulighet for allsidige arbeidsoppgaver og faglig fordyping, innenfor et spennende fagområde i utvikling.
Stillingen som saksbehandler innebærer blant annet ansvar for å innhente nødvendige saksopplysninger og utarbeide skriftlige personellsikkerhetsmessige vurderinger av høy kvalitet, om nødvendig i kombinasjon med gjennomføring av sikkerhetssamtaler. Du må identifisere og analysere relevante problemstillinger og fatte rettidige avgjørelser i henhold til lov om nasjonal sikkerhet med forskrifter (sikkerhetsloven), instrukser og rutiner. Det forutsettes at du trives med en hektisk arbeidshverdag hvor saksbehandling vil være din primæroppgave. Du vil i tillegg bistå med håndtering av innsynsbegjæringer og kvalitetssikring av saksbehandlingen.
Du må være fleksibel med tanke på andre arbeidsoppgaver i virksomheten.
Søknadsfrist: 30. juni 2022

Ledig fast stilling som saksbehandler (jurist)

Vil du bidra til å beskytte våre nasjonale verdier? - Sivil klareringsmyndighet

 

Du må ha

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Et godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • Interesse for samfunnsoppdraget, forebyggende sikkerhet og personellsikkerhet
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • Erfaring fra personellsikkerhetsfaget/forebyggende sikkerhet
 • Erfaring med og/eller kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du viser initiativ, handlekraft og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre må du være løsningsorientert samtidig som du jobber strukturert, effektivt og er flink til å planlegge. Det er nødvendig at du er fleksibel og evner å prioritere arbeidsoppgavene i tråd med virksomhetens behov.

Du setter mål for arbeidet ditt og bygger gode relasjoner. I tillegg blir du motivert av samfunnsoppdraget til virksomheten, du har integritet og er resultat- og utviklingsorientert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Lønn etter statens lønnsregulativ som førstekonsulent (kode 1408), seniorkonsulent (kode 1363) eller rådgiver (kode 1434) i lønnsspenn kr 480 000 – 600.000 avhengig av erfaring, personlige egenskaper og virksomhetens kompetansebehov. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneder prøvetid. 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø, sammen med profesjonelle, pålitelige og engasjerte kolleger.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Felles kantine
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidssituasjon dersom det er behov for det

For å komme i betraktning må søknad med cv fylles ut via Jobbnorge. Attester, vitnemål og referanser skal vedlegges. 

Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 30. Juni 2022

Krav om sikkerhetsklarering

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til og autoriseres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET, og kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk. Det er en forutsetning at nødvendig klarering og autorisasjon kan opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet. Dette stiller krav til din lojalitet, dømmekraft og pålitelighet - nødvendige egenskaper for ansatte i en organisasjon med spesielle krav til sikkerhet.

Generelt

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i cv, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en i til sammen to år de siste fem årene. 

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodning ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Kontaktpersoner:

Direktør Gudmund Gjølstad, 906 12 880, e-post: gudmund.gjolstad@skm.stat.no

Anne Grete Grønlien, 941 75 418, e-post: anne.groenlien@skm.stat.no

Om Sivil klareringsmyndighet

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er den sentrale klareringsmyndigheten i sivil sektor, under Justis- og beredskapsdepartementet. Som den sentrale sivile klareringsmyndigheten er vårt samfunnsoppdrag å beskytte nasjonale verdier ved å redusere risikoen for innsidere.  Vi har blant annet ansvar for å vurdere klarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med sikkerhetsloven med forskrifter.

Vårt arbeid skal gi merkbare effekter for samfunnet og brukerne knyttet til justis- og beredskapssektoren sine hovedmål rettsikkerhet og trygghet i samfunnet.

Vår visjon er å gjøre Norge tryggere.

SKM er en virksomhet med samfunnskritisk funksjon. Dette stiller ekstra krav til virksomhetens evne til å levere på sitt samfunnsoppdrag også når uønskede eller uforutsette hendelser inntreffer.

Vi holder til i nye og moderne lokaler i Moss.

Søknadsfrist: 30. juni 2022

Arbeidsgiver: Sivil klareringsmyndighet

Kommune: Moss

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

SØK HER