Fast stilling og vikariat som fylkesnemndsleder/ jurist

LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Søknadsfrist: 
19.04.2020

Det er ledig en fast 100% stilling, samt et vikariat i 100% stilling; begge med tiltredelse snarest. Vikariatet har en varighet frem til 30. juni 2021, med mulighet for forlengelse. Stillingene innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Fast stilling og vikariat som fylkesnemndsleder/ jurist

Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er statlige uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som har vedtaksmyndighet i tvangssakene etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Saksbehandlingen skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Det er i dag ti fylkesnemnder som dekker ett eller to fylker.

Fylkesnemndene ledes av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen er underlagt Barne- og familiedepartementet. Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo ledes av en daglig leder, og består i tillegg av 11 nemndsledere og 6 saksbehandlere, samt kontorsjef. Kontorsted er i Oslo.

Les mer på www.fylkesnemndene.no

Det er ledig en fast stilling samt et vikariat, begge med tiltredelse snarest.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Det er ledig en fast 100% stilling, samt et vikariat i 100% stilling; begge med tiltredelse snarest. Vikariatet har en varighet frem til 30. juni 2021, med mulighet for forlengelse. Stillingene innebærer varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Søkere må ha universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfordrende oppgaver og stiller store krav til selvstendighet, gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet og personlig egnethet for stillingen. Politiattest må fremlegges.

Om stillingen: 

Begge stillingene er plassert i stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingene er lønnet etter statens lønnsregulativ, for tiden 929 009,- per år. Fra lønnen blir det trukket innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontorsted: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo (inngang fra Stensberggata). Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Selma Ilyas, tlf: 400 38 371

Elektronisk søknad sendes innen 19. april 2020 via www.jobbnorge.no. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges. Søkere bes presisere om de kun søker på den faste stillingen, eller om de også søker på vikariatet.  Jobbnorge-id: 185200

 

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad og oppfordrer deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers oppfyller kvalifikasjonene for stillingen, til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Longyearbyen
Longyearbyen Lokalstyre
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO NVE
NVE Reguleringsmyndigheten for energi - RME
Søknadsfrist: 
27.05.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020