Er du jurist og har interesse for regelverksutvikling og digitalisering?

Søknadsfrist: 
16.02.2022
 
Om stillingen
Arbeids- og velferdsdirektoratet har overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av digitale løsninger basert på regelverk, politiske føringer og etatens strategier. Brukerne skal tilbys digitale løsninger som gir enkel og hensiktsmessig kontakt med NAV på ytelsesområdet. NAVs saksbehandlere skal ha gode digitale arbeidsverktøy for rask og riktig saksbehandling. Ytelsesavdelingen har ansvar for de fleste ytelsene i NAV, og er en avdeling i fremdrift. Vi samarbeider med departementet om regelendringer, kommuniserer om gjeldende regler og praksis, og vet hvordan disse fungerer i samfunnet. Vi ønsker oss et enda sterkere og mer innovativt juridisk miljø for utvikling av ytelsesområdet generelt og på det internasjonale området. Det digitale utviklingsarbeidet i avdelingen foregår i produktområdet, der juristene deltar i tverrfaglige produktteam og jobber med produktutvikling etter smidig metodikk. Du har kompetanse, kraft og ideer som kan bringe oss fremover.
Vi lyser ut stillinger innenfor trygderettens ytelser. Vi ønsker jurister som skal jobbe på familieområdet, og på arbeidsområdet spesielt rettet mot arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I tillegg trenger vi å styrke laget når det gjelder personvern, forvaltningsrett og annen generell juss.
Totalt lyser vi ut fem faste stillinger. I tillegg kan det være muligheter for et års vikariater på områdene arbeidsavklaringspenger og sykepenger.
Du må presisere om du søker fast stilling og/eller vikariat.
Søknadsfrist: 16.02.2022

Er du jurist og har interesse for regelverksutvikling og digitalisering?

Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo

 

Arbeidsoppgaver

 • Tolke regelverk, vurdere handlingsrom og riktig praksis
 • Behandle trygderettslige og forvaltningsrettslige problemstillinger, personvern- og andre juridiske spørsmål som berører områdene
 • Behandle spørsmål på internasjonale områder, særlig angående EØS-forordningen om trygd
 • Lage pressesvar, svare opp bestillinger fra departementet og andre henvendelser
 • Samhandle på tvers-med andre avdelinger i direktoratet, departement, saksbehandlende enheter, andre offentlige etater og andre interessenter
 • Initiere- og lede prosesser og arbeidsgrupper
 • Bidra til utvikling av gode tekniske løsninger ved arbeid i produktområder og utviklingsteam

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ha kompetanse innen minst ett av de etterspurte fagområdene

Du bør ha:

 • Erfaring fra behandling av fagsaker /problemstillinger eller enkeltsaksbehandling på de aktuelle områdene fra privat eller offentlig virksomhet
 • Erfaring fra arbeid med EØS og internasjonale problemstillinger relatert til trygdeområdet
 • Erfaring med å utarbeide forslag til regelverksforenklinger og regelverksendringer til departementene
 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet juss og teknologi

Personlige egenskaper

 • Du har et faglig engasjement med interesse for våre rettsområder
 • Du er effektiv og strukturert med god arbeidskapasitet
 • Du er fleksibel og kan påta deg nye oppgaver både ad hoc og på lengre basis
 • Du er nytenkende og nysgjerrig på teknologi, og lydhør for andre kollegaers perspektiver
 • Du er løsningsorientert og har rettssikkerhet og brukerperspektiv som viktige drivere i arbeidet

Vi tilbyr

Stillingen utlyses som rådgiver og seniorrådgiver i kode 1408 og 1364, lønnsspenn fra kr. 600.000-800.000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Viktige og spennende oppgaver på et samfunnsområde med stor aktualitet og oppmerksomhet. Deltagelse i et høykompetent fagmiljø på ytelsesområdet der vi har muligheten til å påvirke beslutninger og innretning på de fremtidige trygdeytelsene. et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med mange utviklingsmuligheter.

Kontaktinformasjon

Liv Tove Espedal, Seksjonssjef , 416 14 494, liv.t.espedal@nav.no

Anne-Louise Nore, Seksjonssjef , 48289708, anne-louise.nore@nav.no

Arbeidssted

Fyrstikkalléen 1

0661 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAV

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 16.02.2022

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Forbundsadvokatene, Fagforbundet
Søknadsfrist: 
19.05.2022
Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022