Vil du være med å utvikle Norges sentrale register for personopplysninger? Seniorskattejurist juridisk avdeling, Skattedirektoratet

Søknadsfrist: 
18.05.2022
 
Om stillingen
Vi søker jurist med interesse for informasjonsforvaltning og samfunnets digitale prosesser til vår nye gruppe Folkeregister og personvern.

I Skatteetaten har vi et kompetent fagmiljø innen folkeregister og personvern som jobber med å sikre etterlevelse og utvikling av regelverket, nye løsninger og brukervennlige ordninger. Du får gode muligheter til å jobbe med spennende og varierte oppgaver i krysningsfeltet mellom jus og IT.
Søknadsfrist: 18.05.2022

Vil du være med å utvikle Norges sentrale register for personopplysninger? Seniorskattejurist juridisk avdeling, Skattedirektoratet

 

Hva går jobben ut på?

Du får jobbe med utredningsarbeid, forslag til lov- og forskriftsendringer, rettslige avklaringer av prinsipielle spørsmål, samt faglig samarbeid med Finansdepartementet.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • regelverksarbeid
 • delta i/lede utredninger, prosjekter og arbeidsgrupper
 • faglig bistand og dialog med Finansdepartementet på folkeregisterområdet
 • identifisere og avklare prinsipielle spørsmål  
 • utarbeide overordnede føringer og retningslinjer for etatens rettsanvendelse 

Hos oss får du jobbe sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø, med utstrakt samarbeid internt i etaten og med andre etater. Du får mulighet til å bidra i utviklingen av løsninger med stor samfunnsmessig betydning, med fokus på digitalisering som forenkler og sikrer rettigheter.

Hvilke kvalifikasjoner er nødvendig? 

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 • erfaring fra prosjekt- og/eller utredningsarbeid
 • gode faglige kunnskaper innen offentlig forvaltning og godt faglig skjønn 
 • evne å se regelverket i en helhetlig sammenheng med prosesser, systemer og organisasjon
 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, for å kunne formidle og presentere
 • fordel med kjennskap til folkeregisterområdet og erfaring med behandling av personvernspørsmål 

Hvem er du?

Du

 • jobber selvstendig og er strukturert  
 • evner å ta initiativ og er løsningsorientert 
 • driver prosesser og har god integritet
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Vi kan friste med

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • gode og trygge rammer med blant annet fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. 

Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 700 000 – 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. 

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

SØK HER

 

Kontaktinformasjon

Thomas Offstad

fagdirektør

 416 77 652

Mona Kristiansen

underdirektør

 932 09 476

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Forbundsadvokatene, Fagforbundet
Søknadsfrist: 
19.05.2022
Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022