Tor Henning Rustan Knudsen

Tor Henning Rustan Knudsen

Partner i KPMG Law

Tor Henning kommer fra stillingen som Specialist Counsel i Wikborg Rein og har tidligere arbeidserfaring fra blant annet  Riksadvokaten, PwC, Statsadvokaten i Oslo og Universitet i Oslo. Han har møterett for Høyesterett og betydelig prosedyreerfaring. Han har ført 17 saker for Høyesterett, , og vil i KPMG både ha lederansvar for Legal & Advisory, og for juristene i Forensics.

Aktuelle rettsområder vil være arbeidsrett, strafferett, hvitvasking, finansregulatorisk, menneskerettigheter, kontrakt og anskaffelser, erstatning, personvern og IT & teknologi