Studentombud (Seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 
12.06.2022
 
Vil du bidra til en av OsloMets viktigste oppgaver?
Stillingen som studentombud er ledig hos oss og vi søker deg som er opptatt av studentrettigheter og studentvelferd. Studentombudet er en uavhengig instans som gir råd og bistand i saker om studentenes studiesituasjon. Du vil organisatorisk være plassert i HR-avdelingen, ved Seksjon for rekruttering og arbeidsbetingelser ved OsloMet.
Søknadsfrist: 12.06.2022
 
Om arbeidsgiveren
OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Studentombud (Seniorrådgiver)

OsloMet - storbyuniversitetet

 

Arbeidsoppgaver

 • veiledning og bistand til studentene om deres rettigheter
 • se til at studentsaker blir forsvarlig behandlet og at studentenes rettigheter blir ivaretatt
 • å sørge for at ombudsfunksjonen er godt kjent som et lavterskeltilbud blant studentene
 • bidra til at saker løses på lavest mulig nivå i organisasjonen
 • opplæring av studenter og studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter
 • rapportering gjennom årsmelding til universitetsstyret, og på eget initiativ å fremme viktige saker for universitetsstyret
 • løpende dialog med universitetets ledelse om viktige saker
 • bidra til at OsloMet som organisasjon styrker sin dialog med og oppfølging av studenter

Vi søker deg som har

 • master, fortrinnsvis i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk og engelsk

Det er en fordel at du har erfaring fra

 • universitets- og høgskolesektoren, gjerne fra tilsvarende stilling
 • arbeid med forvaltningsloven
 • forhandlinger og mekling
 • verv som tillitsvalgt

Vi ønsker deg som

 • har høy integritet og evner å skape tillit
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • evner å opptre uavhengig og har god rolleforståelse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode muligheter for faglig videreutvikling og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt blant studentombud og liknende instanser
 • hyggelig arbeidsmiljø i HR-avdelingen
 • låne- og pensjonsbetingelser i www.spk.no  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Cecilie Haugen Horn, seksjonssjef, mob. 94268515
 • Katrine Klyve, studentombud, mob. 906 67 216

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 543 500 – 702 100 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 12. juni 2022  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på LinkedIn 

Sektor: Offentlig

Sted: Pilestredet 46, 0167 Oslo

Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap, Juridiske tjenester, Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon: Jurist, Kontor og administrasjon

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Oslo statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
30.06.2022
Vil du bidra til å beskytte våre nasjonale verdier? - Sivil klareringsmyndighet
Søknadsfrist: 
30.06.2022
Universitetet Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2022