Seniorrådgiver - jurist med politisk forståelse

LOGO NHO
Søknadsfrist: 
26.08.2020

Ønsker du å jobbe for landets viktigste arbeidsgiverorganisasjon og være med å forme fremtidens arbeidsliv?

Seniorrådgiver - jurist med politisk forståelse

NHO

NHO jobber for å skape et trygt og godt arbeidsliv, som bidrar til høy verdiskaping og høy velferd.

I avdeling arbeidsliv utformer vi politikk som gjør det enklere å være arbeidsgiver og som sikrer høy yrkesdeltagelse. Vi er nå på jakt etter en jurist som vil bli sentral i dette viktige arbeidet.

Som jurist i arbeidslivsavdelingen får du en spennende hverdag i skjæringspunktet mellom jus og politikk. Du vil være med og sette den politiske agendaen på arbeidslivsområdet. Avdelingen har blant annet ansvar for mangfold og likestilling, arbeidsmiljø, seriøst arbeidsliv, partssamarbeid, velferdspolitikk og inkluderende arbeidsliv.

Stillingen innebærer tett samarbeid med andre jurister og politikk- og fagmiljøer, både i og utenfor NHO-fellesskapet, samt landets fremste eksperter på arbeidsrett.

Arbeidsoppgaver 

• Styrke NHOs posisjon i arbeidslivsdebatten 
• Utforme nye politiske forslag i tett dialog med kolleger i avdelingen, andre fagavdelinger, NHOs ledelse og NHOs lands- og bransjeforeninger
• Ha tett kontakt med Stortinget og andre samfunnsaktører for å øke gjennomslaget for NHOs politikk 
• Posisjons- og budskapsutvikling
• Skrive høringsuttalelser
• Holde presentasjoner, arrangere kurs, delta i paneldebatter
 
Kvalifikasjoner 

• Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
• Politisk teft
• Kunnskap om arbeidsrettslige problemstillinger
• Relevant erfaring fra arbeidslivsfeltet, enten fra politikk, forvaltning, interesseorganisasjon eller næringsliv
• Interesse for EU-rett
• Interesse for norsk næringsliv
• Svært god skriftlig fremstillingsevne
 
Personlige egenskaper 

• Faglig engasjert
• Selvstendig, initiativrik og evner å se etter nye løsninger
• Samarbeider godt med andre og kan håndtere og balansere motstridende aktører og interesser
 
NHO tilbyr 

• Anledning til å påvirke og utvikle rammebetingelsene for norsk arbeidsliv
• Deltagelse i et sterkt fagmiljø med gode nettverksmuligheter
• Faglige og personlige utviklingsmuligheter
• Konkurransedyktige betingelser
• Flotte, moderne lokaler i Næringslivets hus på Majorstua

Har du spørsmål til stillingen må du gjerne kontakte avdelingsdirektør Anne Louise Aartun Bye, tlf. 922 60 139. 

Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen kan du kontakte Signe Loftesnes, senior HR-rådgiver på telefon 41 04 21 52 eller e-post signe.loftesnes@nho.noVi ønsker deg velkommen som søker.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020