Senior-/spesialrådgiver innenfor tariff/forhandlinger (et års vikariat, med mulighet for fast)

Søknadsfrist: 
28.01.2022
 
Om oss
Forskerforbundet er landets største og ledende fagforening og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt forsknings- og utdanningspolitiske interesser. Forskerforbundet har ca. 24.000 medlemmer. Forskerforbundet er det naturlige valg av fagforening for de som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap. Forskerforbundets hovedmål er økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for medlemmene. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio.
Søknadsfrist: 28.01.2022

Senior-/spesialrådgiver innenfor tariff/forhandlinger (et års vikariat, med mulighet for fast)

Forskerforbundet

 

Om stillingen

Vi søker etter en erfaren medarbeider som ønsker å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i utdannings- og forskningssektoren. Dette fordi en av våre medarbeidere begynner i ny fast stilling utenfor Forskerforbundet og har søkt permisjon.

Stillingen er plassert i tariffseksjonen som består av fire ansatte inkludert forhandlingssjefen. Seksjonen arbeider for å styrke og bedre arbeidsvilkår for forbundets medlemmer i offentlig og privat sektor ved å inngå og forvalte sentrale og lokale tariffavtaler. Seksjonen forbereder forbundets krav i de sentrale tariffoppgjørene. Andre arbeidsoppgaver i seksjonen er å gi råd og bistå tillitsvalgte i spørsmål om medbestemmelse, lønn og omstillinger.

Vi kan tilby et faglig sterkt og godt sosialt arbeidsmiljø med varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver blant annet knyttet til: 

 • Bistand og rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer 

 • Deltakelse i Unios forhandlingsutvalg 

 • Deltakelse i partssammensatte grupper og utvalg 

 • Inngåelse og vedlikehold av tariffavtaler

 • Saksbehandling og utredningsarbeid

 • Kurs- og foredragsvirksomhet.

 • Lønnsforhandlinger for medlemmer

Vi søker primært etter en erfaren kollega med god kunnskap om ett eller flere tariffområder, og som selv har deltatt i forhandlinger på ulike nivå. Stillingen omfatter varierte arbeidsoppgaver med blant annet rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer, foredragsvirksomhet, forhandlinger og saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning og solid tallforståelse

 • Solid kunnskap om og erfaring med tariffavtaler og arbeidsrettslige spørsmål

 • Forståelse for forhandlinger og arbeidslivets spilleregler

 • Erfaring med rådgivning

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

 • Gode samarbeidsegenskaper 

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tiltredelse snarest. 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til forhandlingssjef Jorunn Solgaard, tel. 993 85 442 eller avdelingssjef Bjørn T. Berg tel. 995 74 264.

Søknad med CV sendes til Forskerforbundet, postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo eller til epostadresse post@forskerforbundet.no innen 14. januar 2022.

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Universitetet Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2022