Rådgiver/seniorrådgiver, vikar for jurist

LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
13.10.2019

Fylkesmannen i Innlandet har ledig et vikariat for jurist med varighet til og med 31. mars 2021. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Rådgiver/seniorrådgiver, vikar for jurist

Fylkesmannen i Innlandet, Hamar

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få arbeidsoppgaver og erfaring med saksbehanding innenfor de fleste av Juridisk enhet sine fagområder. 

Kvalifikajsonskrav

Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap

Vi er ute etter søkere som har:

  • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet.  
  • Erfaring fra arbeide med plan- og bygningsloven og /eller fra de øvrige nevnte lovområder
  • Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Evne til initiativ og selvstendig arbeid
  • Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig. 

 

Vi tilbyr

  • Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
  • Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn kr 500.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Opplysninger om stillingene gis av avdelingsdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35/951 36 872 eller direktør Anne Katrine Fossum tlf 62 55 10 36/901 18 816

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene.

Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Den utlyste stillingen i juridisk enhet vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning. Dette virksomhetsområdet har kontorsted i Statens hus på Hamar. Fylkesmannen i Innlandet har hovedkontor på Lillehammer.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020