Rådgiver - Byggesak og byantikvar

LOGO Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019

By- og samfunnsplanlegging: avdeling byggesak og byantikvar, seksjon byggesak, Stavanger kommune

Har du kompetanse innen arkitektur, ingeniørfag eller juss? Er du interessert i by- og samfunnsplanlegging? Da er du kanskje en av våre nye rådgivere!
 

Rådgiver - Byggesak og byantikvar

Stavanger kommune
I Stavanger kommune jobber vi med å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Samtidig er vi en by i stadig utvikling, med stor grad av transformasjon, fortetting og fornyelse. Det nye skal tilpasses det eksisterende - byutvikling skal balanseres med bygningsvern. I dette spenningsfeltet trenger vi deg!

Som rådgiver på seksjon byggesak får du være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag. Du får bidra i den pågående kommunesammenslåingen, samt styrke avdelingens rolle som en ansvarlig og konstruktiv samarbeidspartner i plan- og byggeprosessen.

Avdeling byggesak og byantikvar har ca. 20 ansatte og er en av fire avdelinger i tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging. Avdelingen er organisert i to seksjoner - byggesak og byantikvar. Seksjon byggesak jobber både med byggesaksbehandling og tilsyn. Vi holder et høyt tempo, og har kort saksbehandlingstid. Neste år får vi nye og faglig interessante utfordringer, når Stavanger danner ny kommune sammen med Finnøy og Rennesøy.

Vi er en inkluderende og internasjonal gjeng i et sterkt og innovativt tverrfaglig miljø.

Vil du bidra til å gå foran, skape fremtiden og levere de beste resultatene for nye Stavanger i årene fremover?

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av alle typer byggesøknader 
 • Rådgivning og veiledning av tiltakshavere, prosjekterende og utførende 
 • Utstrakt innbyggerkontakt 
 • Utstrakt samhandling med de andre avdelingene våre  

Kvalifikasjoner

 • Sivilarkitekt/sivilingeniør/ingeniør/master i rettsvitenskap eller tilsvarende nivå innenfor byggfag/arkitektur/estetikk/jus
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper 
 • 3-5 år med arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i byutvikling og samfunnsplanlegging 
 • Du trives med å veilede, er serviceinnstilt og løsningsorientert; du forstår og kan håndtere ulike synspunkter 
 • Du tar ansvar for egen utvikling og bruker dine erfaringer 
 • Du er opptatt av å skape gode resultater og bidra til at vi når de målene vi har satt oss 
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsevner  

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og spennende fagmiljø 
 • God opplæring med kontinuerlig oppmerksomhet på høy faglig kvalitet 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Et sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø 
 • Fordelaktige treningsavtaler 
 • HjemJobbHjem-ordning 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Lønn etter avtale 

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt:

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Københavns Universitet
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Søknadsfrist: 
23.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019