Nyheter

Har avgjort 923 søknader om bytte av juridisk kjønn

Siden Lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016 har Skatteetaten ferdigbehandlet 923 søknader.

Muntlige forhandlinger om rettspraksis.no 

Striden fortsetter med muntlige rettsforhandlinger over sommeren, samtidig som politikere på Stortinget engasjerer seg i saken. 

Utvalg skal vurdere rettshjelpsordningen 

Dette mener juristene og organisasjonene et nytt utvalg må vurdere. 

Sier ja til ny offentlig tjenestepensjon 

– Har fått bred støtte i våre medlemsforeninger, sier Akademikerne. 

Svindlere med falskt GDPR-tilsyn 

Datatilsynet i Danmark advarer mot falske tilsynsbesøk. I Norge har man aldri opplevd dette.  

Anker dom i ulverettssaken 

WWF Verdens naturfond har anket dommen fra Oslo tingrett 

Går fra skatt til utlån 

Juristen Nina Schanke Funnemark blir ny direktør i Lånekassen. 

Kritisk til særdomstolsutvalgets forslag 

Den nye lederen av Dommerforeningen er opptatt av behandling av saker som gjelder barn i domstolene. 

Går av som leder av Dommerforeningen 

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål, sier Ingjerd Thune om perioden hun har ledet Dommerforeningen.

Vedtak om avliving av hunder gyldig 

Vedtak om avliving av hundene Bob og Rambo kjent gyldig etter dom i Høyesterett. 

– Både fagforeninger og arbeidstakere må tenke nytt 

Det er mange år siden staten har hatt et ønske om å ivareta reallønnsutviklingen ved lokale lønnsforhandlinger alene, sier leder av Juristforbundet–Stat 

Nei til master i Stavanger 

Departementet sier nei til master i rettsvitenskap i Stavanger.  

– Fordel å ha bakgrunn som jurist 

Inga Bejer Engh blir nytt barneombud. Hun tror juristbakgrunnen kommer godt med. 

Ikke avklart for juristene i staten  

Statsoppgjøret: De andre organisasjonene skal ha kommet til enighet med staten, men Akademikerne er ikke i mål. 

Enighet etter mekling i Oslo  

– Vi har fått et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger, sier Akademikerne. 

Enighet i lønnsoppgjøret i staten 

– Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem, sier forhandlingsleder i Akademikerne Stat. 

Sider