Nyheter

Går av som leder for Politijuristene

Har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg.

Ine Eriksen Søreide

– Setter stor pris på at dere fortsetter å holde UD informert

Utenriksministeren ber Dommerforeningen holde UD informert om forholdene i Polen.

Advokat Erling Grimstad

- Det er stor uvitenhet rundt GDPR.

Risikoen er stor for at virksomheter gjør feil, mener advokat Erling Grimstad. Nå trener han opp en chatbot i GDPR.

Spesialenheten

Spesialenheten ser på varsel om ulovlige stillingskoder

Vurderer varselet i Vest politidistrikt. 

Statsbudsjett 2019

– Man bruker litt statistikk for å pynte på utviklingen

Leder for Politijuristene mener budsjettet ikke tar utfordringene på alvor.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik
Statsbudsjett 2019

Vil etablere lokale i Oslo tingrett for å behandle graderte opplysninger

- Det har vært et ønske i flere år, sier direktør Arnhild Olsen. 

Foto: Justisdepartementet

Dette er statsbudsjett­forslagene i justis­sektoren

Effektivisering av domstolene, styrking av politibemanningen, objektsikring og mindre til fri rettshjelp. 

Odd Reidar Humlegård. Foto: Kåre M. Hansen

Gir bort politihatt før han går

Tar sin hatt og går, sier ordtaket. Odd Reidar Humlegård gir i stedet bort sin hatt når han slipper roret i Politidirektoratet i november.

Giuditta Cordero-Moss

Ønsker forutsigbare lovvalg i formue­retten

Bør lovfestes, mener professor Giuditta Cordero-Moss.

Fredrik Bøckman Finstad

Nyutnevnt ekspedisjons­sjef

Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har fått ny leder.

Barnas Jurist

Barnas Jurist vokser

Har nå startet opp med oppsøkende saksmottak på Ringerike.

Nevrokirug Knut Wester. Foto: Øystein Vesterli Tveiten / Privat

Mener medisinsk dokument­asjon for filleristing av spedbarn ikke er god nok som juridisk bevis

Nevrokirug og professor Knut Wester jobber med å gå gjennom dommer som omhandler såkalt «fillerisiting» av spedbarn.

EMD

Norge ber EMD avvise sak

– Kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon.

Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander fikk fornyet tillitt. 

Åpner for lydopptak av forklaringer i ankesaker

- Vil bidra til å effektivisere rettsprosessen, sier justisministeren. 

Foto: Pixabay

Nesten 200 kommuner mangler personvern­ombud

20 juli ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200 kommuner ikke dette på plass. I høst skal Datatilsynet gjennomføre tilsyn.

Sider