Nyheter

Sivile saker: Bruker lenger tid i lagmanns­retten enn i ting­retten

– Viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd.

Arne Willy Dahl
Bokanmeldelse

«Juridisk nødhjelp hvis krigen kommer uten at myndig­hetene har rukket å gi de etter­lyste direktiver»

«Boken kommer på et tidspunkt da det har gått opp for mange at vi ikke kan se bort fra muligheten for at norsk territorium kan bli berørt av væpnet konflikt, selv om faren ikke synes overhengende» skriver Arne Willy Dahl om Ragnar Auglends bok «Politiet i krig og ved okkupasjon». 

Ny tingrett for en kvart million innbyggere

Men flere år til Vestfold tingrett samles under samme tak.

Foto: Pixabay

Vil pålegge DNA-test i utlendings­saker

– Det er en utfordring at en del utlendinger forsøker å få oppholdstillatelse i Norge på uriktig grunnlag. Bruk av DNA-testing er et viktig tiltak for å motvirke dette, sier Tor Mikkel Wara. 

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

Skal evaluere voldtekts­saker

Riksadvokaten setter i gang piloter for dette ved to politidistrikter.

Foto: Pixabay

Ny sikkerhets­lov, økt advokat­salær og endringer i folke­trygd­loven

Dette er noen av de viktigste lovendringene i 2019. 

Dette vil juristenes tillitsvalgte jobbe for i 2019

Innovasjon, domstolbudsjett, lønn, økt anerkjennelse og digitalisering.

Henrettelsen av Per Marken. Foto: Justismuseet

1861: Sprøytet magesyre i levende kanin for å bevise giftdrap

- Dette var banebrytende etterforskning, sier konservator ved Justismuseet.

Juridiske julenøtter. Foto: Pixabay

Juridiske jule­nøtter

Nok et begivenhetsrikt jusår er over. Klarer du våre juridiske julenøtter?

Sykelønns­ordningen bevares

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene i ny IA-avtale.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

- Politi­juristenes beskrivelse påkaller betydelig oppmerk­somhet

Riksadvokaten reagerer etter Politijuristenes alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet.

På fjellet: Kjerstin Askholt kaller turer i naturen for «sin yoga» og prøver å komme seg ut på tur så ofte hun kan. Foto: Privat / Sysselmannen

Holder lov og orden på Svalbard

Å kjøre snøscooter og bruke rifle er bare noen av tingene sysselmann Kjerstin Askholt måtte lære seg da hun flyttet til Svalbard.

Marianne Vollan

– Viktig å hegne om dom­stolenes uavhengig­het 

Som nybakt sjef for Borgarting lagmannsrett er Marianne Vollan leder for en domstol med mange utfordringer.

Katrine Bratteberg. Foto: Juristforbundet

- Jurist­forbundet skal være relevant og tilstede

Katrine Bratteberg er Juristforbundets nyvalgte visepresident. 

Foto: Pixabay

28 boktips til den jus­interesserte

Vi her bedt fem forlag om tips til julelektyre. 

Foto: Pixabay

Diskriminerings­nemnda: Håndhilse­påbud er ikke diskriminering

Saken dreide seg om en vikarlærer i Oslo-skolen og spørsmål om forlengelse av et midlertidig ansettelsesforhold.

Sider