Nyheter

Joar Grimsbu

– Reglers virkning for nærings­livet må synliggjøres

– Lovgiver må ha et bevisst forhold til hvordan man regulerer og hva man stiller krav om, sier advokat Joar Grimsbu i Regelrådet.

Foto: Pixabay

Voldsutøvere skylder staten over én milliard kroner

- Det vil alltid utbetales mer i voldsoffererstatning enn hva som kan kreves inn.

Tom A. Enger. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Vil ha endrede varslings­regler om dom­felte

Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår flere endringer i straffegjennomføringslovens regler for når fornærmede skal varsles om domfeltes prøveløslatelser og permisjoner, såkalt utgang.

Knud Fredrik Christian Simonsen (27) (tv-) og Friedrich Wilhelm Priess (30) ble halshugget i Oslo 20. April 1864.
rettshistorie

Da hodene rullet i Norge

Opptil 5000 personer kunne overvære en henrettelse. En prest var til stede, og den dømte ba «Fader vår» sammen med presten idet han eller hun ble halshugget.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Kan bli ny leder av Politi­juristene

Politijuristenes valgkomité har levert sin innstilling. 

Merete Anita Utgård i Gjensidige

Etterlyser økt bevissthet for flom­sikkerhet

Færre enn halvparten av kommunene som deltok i en stor undersøkelse om samfunnssikkerhet svarer at de i stor grad tar hensyn til økt risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer i kommunal planlegging.

Preben Askø

Preben (29) startet karrieren med eget advokat­firma

Allerede dagen etter at han fikk advokatbevilgningen startet Preben Justin Askø sitt eget advokatfirma i Drammen.

Vera Øian, Tormod Dalheim Bekkevoll og Solveig Bjørnerud Khan jobber med henholdsvis offentlig støtte, melkekvoter og fisk. Foto: Siv Dolmen

Oppdretts­fisk­jurist: - Det er rett og slett «actionjus»

Disse juristene har valgt seg et «sært» felt - og de elsker det!

A-krim som begrep finnes ikke i øvrige land i Norden, konstaterer Dag Selsjord. Han jobber ved Akrimsenteret i Oslo og etterlyser flere hjemler og sanksjonsmuligheter.  (Foto: Bjørn Lønnum Andreassen/frilans-andreassen.no)

Vil ha felles nordisk kamp mot a-krim

Hjemmelsgrunnlag og sanksjons-grunnlaget må utvikles hvis arbeidslivskriminalitet skal bekjempes bedre, mener NK ved a-krimsenter etter konferanse med nordiske bygningsarbeidere.

Håvard Holm er ny president i Juristforbundet. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

Håvard Holm er ny president i Jurist­forbundet

Ble enstemmig valgt på landsmøtet lørdag.

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

Jurist­forbundet får kvinne­utvalg

Enstemmig vedtatt på landsmøtet.

Foto: Kåre M. Hansen / Politidirektoratet

Dette er de 10 mest populære jusjobbene

Politiet troner på topp i år også.

Jusstudent og forfatter Beate Kathrine Berge

- Mange jusfag tåler å forklares enklere

Flere jusstudenter skriver faglitteratur. 

Curt på landsmøte. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

«På vei ut døren er jeg freidig nok til å utfordre dere som tar over»

Les Juristforbundets president Curt A. Liers avskjedstale.

Lab.

Ber politiet melde fra om helsepersonell

Bare i 4 av 20 tilsynssaker mot helsepersonell hvor politiet var involvert, hadde politiet selv meldt fra til tilsynsmyndigheten. Nå tar Fylkesmannen i Oppland grep.

Petter Snare. Foto: Dag Fosse / KODE

Fra kemner til kunstdirektør

Petter Snare forlot jobben som kemner på Nedre Romerike for drømmejobben som direktør for Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Jusen og kunsten har gått hånd i hånd siden studietida. 

Sider