Foto: iStock
Foto: iStock

Så mye tjente juristene i 2021

Hva tjente juristene, hvor mange bytter jobb, og hvorfor bytter de jobb?

Torsdag, 5. mai 2022 - 7:00

Tallene fra Juristforbundets årlige lønnsundersøkelse er klare, og viser blant annet at gjennomsnittslønn for medlemmer i Juristforbundet i 2021 var på 793.000,- kroner. På totalnivå er økningen fra 2020 på 4,44 prosent. 

Se nærmere på talllene og sjekk hvor mye du bør tjene med Juristforbundets lønnskalkulator (krever innlogging)

Gjennomsnittslønnen er aller høyest for medlemmer i privat sektor. Noen med svært høy lønn drar opp gjennomsnittet, særlig for privat samlet lønn.

Hvis man sammenligner med 2020 er det varierende grad av lønnsvekst i de ulike sektorene. Stat og kommune har lønnsvekst på over 4,5 prosent, mens i privat er veksten i grunnlønn på drøyt 3,6 prosent.

Begynnerlønn for jurister generelt

Begynnerlønnen for medlemmer i Juristforbundet i 2021 var på 547 300,-. Det er lavest begynnerlønn i staten. 

Gjennomsnittslønn, fordelt på eksamensår og sektor

Nyutdannede jurister starter med omtrent den samme grunnlønnen i både statlig, kommunal og privat sektor, men etter noen få år øker forskjellen mellom offentlig og privat sektor.

Hvorfor bytter juristene jobb?

Den vanligste årsaken til jobbytte er høyere lønn. Andelen har gått opp med ni prosent siden i fjor, ifølge Juristforbundets lønnsundersøkelse. Andre årsaker er et ønske om nye og mer kompetansekrevende oppgaver, samt større faglig bredde. 

Over halvparten bytter jobb innen samme sektor og/eller bedrift. 12 prosent byttet fra privat til offentlig, mens 11 prosent byttet fra offentlig til privat. 

Hvem har svart?

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 11. – 25. januar, 2022, og ble sendt via e-post til alle yrkesaktive medlemmer i Juristforbundet. E-posten inneholdt en personlig lenke til undersøkelsen. Deltagelsen var på 45%.

Blant Juristforbundets totale medlemsmasse er det en større andel kvinner enn menn. I undersøkelsen er denne andelen noe større, men stabil sammenliknet med i fjor.

Aldersfordelingen er ganske stabil sammenliknet med fjoråret. Alderssammensetningen i undersøkelsen er dessuten ganske lik den reelle fordelingen i medlemsmassen.

Fordelingen på sektor er ganske stabil sammenliknet med i fjor. Blant Juristforbundets totale medlemsmasse er halvparten ansatt i Stat. Blant de som har svart er andelen ansatt i Stat noe høyere. Andelen i Privat er lavere enn fordelingen i den totale medlemsmassen.

Kilde: Juristforbundet

 

Ledige stillinger: