F.v. Grete Hillestad Hoff, Jon Fodstad og Hege Haaland utgjør, sammen med Nils Holm, styret i Juristforbundets pensjonistgruppe.
F.v. Grete Hillestad Hoff, Jon Fodstad og Hege Haaland utgjør, sammen med Nils Holm, styret i Juristforbundets pensjonistgruppe (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Pensjonerte jurister arrangerer møter og foredrag

Kjente profiler fra jussens verden stiller opp når pensjonistgruppen i Juristforbundet arrangerer møter.

Mandag, 30. mai 2022 - 9:18

Pensjonistgruppen i Juristforbundet ble etablert i 2016 og har siden den gang arrangert en rekke møter der pensjonerte jurister møtes for å høre på foredrag og ha et sosialt samvær med bevertning på Juristenes Hus i Oslo.

– Vi arrangerer fire møter i året der vi inviterer ulike foredragsholdere, også de pensjonister. Vi forsøker å få en jevn fordeling av kvinner og menn og med bakgrunn fra ulike deler av arbeidslivet som jurist. Alle foredragsholderne tar for seg et emne og foredragene holder en faglig høy standard, sier Hege Haaland, Grete Hillestad Hoff, Nils Holm og Jon Fodstad. De fire utgjør styret i pensjonistgruppen og Haaland er leder.

Blant foredragsholdere den siste perioden finner vi navn som Tor-Aksel Busch, Sven Ole Fagernæs, Gro Hillestad Thune, Iver Huitfeldt, Kari Holst og Kirsti Strøm Bull. I september kommer tidligere høyesterettsdommer Ingse Stabel. Dette er bare noen navn, blant en rekke pensjonerte jusprofiler, som har stilt opp når pensjonistgruppen inviterer til samling.

Juristforbundets pensjonistgruppe ble etablert etter at en spørreundersøkelse foretatt blant forbundets pensjonistmedlemmer viste at interessen var stor – nesten 70 prosent av de som svarte ønsket tiltaket velkommen.

– Det er mange kjente som møtes når vi samles. Også foredragsholderne møter mange kjente, sier Hege Haaland.

Møter stor velvilje

Alle som er pensjonister og medlem av Juristforbundet kan komme på arrangementene som vanligvis foregår i Juristenes Hus i Kristian Augusts gate i Oslo.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger. Det er et behov for å komme sammen og det er viktig med et godt tilbud til oss pensjonister også, sier Haaland.

– Folk synes foredragene er interessante. Foredragsholderne gjør dette gratis og vi møter stor velvilje, sier Jon Fodstad.

De fire styremedlemmene forteller at arbeidet i pensjonistgruppen gir dem mye.

– Jeg har alltid vært engasjert som person og vi jobber veldig godt sammen i dette styret, sier styreleder Hege Haaland.

– Dette er veldig hyggelig å gjøre som pensjonist, sier Grete Hillestad Hoff.

De fire styremedlemmene har bred erfaring fra yrkeslivet; Grete Hillestad Hoff har jobbet i Justisdepartementet, vært dommerfullmektig i Oslo skifterett og Indre Follo herredsrett og jobbet som advokat før hun ble dommer i Oslo tingrett i 1997 til hun ble pensjonist i 2015.  

Nils Holm har vært dommerfullmektig i Lyngen i Troms, arbeidet mange år i Finansavdelingen i Finansdepartementet og var kommunaldirektør i Oslo kommune i 24 år.

Jon Fodstad har vært politifullmektig og politiinspektør i Oslo, dommerfullmektig i Hallingdal, lærer ved Politiskolen og direktør for Trafikketaten i Oslo kommune.

Og styreleder Hege Haaland arbeidet i Utenriksdepartementet, Statens pensjonskasse og Konkur­ransetilsynet i sitt yrkesliv.

Ledige stillinger: