F.v. Anders Schrøder Amundsen og Fredrik Riise (Foto: Ole-Martin Gangnes/Patrick Sønstevold)
F.v. Anders Schrøder Amundsen og Fredrik Riise (Foto: Ole-Martin Gangnes/Patrick Sønstevold)

Skal styrke arbeid for jurister i privat sektor

Arbeider med å etablere bedriftsgrupper og lokalt tillitsvalgte.

Torsdag, 3. februar 2022 - 9:07

Juristforbundet skal forsterke arbeidet med å etablere bedriftsgrupper i privat sektor, forteller Anders Schrøder Amundsen og Fredrik Riise i Juristforbundet - Privat. De to tillitsvalgte juristene er til daglig advokater i henholdsvis Legeforeningen og Econa.

– Juristforbundet ansetter en jurist/advokat som skal ha særlig ansvar for å styrke stillingen til jurister ansatt i privat sektor, forteller Schrøder Amundsen, som er leder av Juristforbundet - Privat.

– Vi har fått tilbakemelding på at mange medlemmer i privat sektor opplever det som vanskelig å si ifra til arbeidsgiver om utfordringer i virksomheten eller med egen jobbsituasjon. Flere frykter for egen karriere, og velger derfor å ikke gjøre noe med saken, sier han. 

Schrøder Amundsen forteller at det som ofte går igjen i slike saker, er at Juristforbundet ikke har en egen tillitsvalgt i virksomheten.

– Tillitsvalgte har i en særskilt posisjon i norsk arbeidsliv. Tillitsvalgte kan ta opp utfordringer med arbeidsgiver uten at medlemmet selv må stå ansikt til ansikt med sjefen.

Ta på alvor

– For å ha tillitsvalgte på arbeidsplassene, må medlemmene samles og etablere bedriftsgrupper. Dette er et viktig arbeid Juristforbundet nå ønsker å ta på alvor. Forbundet ønsker å bidra både til å etablere slike grupper, og også bistå disse når de er opprettet. Målet er at Juristforbundet både skal være en faglig forening, men også en fagforening for de som trenger det, sier han.

Juristforbundets nye jurist/advokat skal jobbe målrettet med å få flere bedriftsgrupper og tillitsvalgte i virksomhetene.

– Hvis du jobber i privat sektor, kan det være at du blir kontaktet av vår nye medarbeider i månedene fremover. Vi håper at du eller din kollega vil være interessert i å stille som tillitsvalgt eller sitte i styret til en bedriftsgruppe, oppforderer lederen for Juristforbundet - Privat. 

Det skal tas kontakt blant Juristforbundets medlemmer i privat sektor for å høre hvordan forbundet kan hjelpe til med å få etablert grupper - bistand til stiftelse, gjennomføring av medlemsmøte, faglige innspill også videre. 

Vanskelig å si ifra

Fredrik Riise legger vekt på at bedriftsgrupper kan sikre at man blir hørt lokalt. Han tror det kan være mange grunner til at det oppleves som vanskelig å si ifra på egne vegne og ta opp saker.

– Det er mange grunner til det, men jeg tror det er mange som ikke ønsker å bli sett som vanskelige arbeidstakere. Det vi ønsker å belyse er at Juristforbundet gjennom bedriftsgruppene kan påta seg denne rollen. Med lokale grupper er det ikke enkeltpersoner som sier ifra om vanskelige forhold, det er den tillitsvalgte på vegne av hele gruppen.

– I offentlig sektor er det mye større kultur for å ha bedriftsgrupper, og vi ser at bedriftsgrupper og tillitsvalgte der blir flittig brukt av medlemmene. Målet er at vi skal få tilsvarende kultur også i privat sektor, sier Riise.

En bedriftsgruppe kan også sikre medbestemmelse i den enkelte virksomhet.

– Arbeidsmiljøloven sikrer tillitsvalgtes mulighet for medbestemmelse, men dette forutsetter at det er tillitsvalgte i virksomheten. Der det ikke er tillitsvalgte, vil muligheten for medbestemmelse være redusert, sier han. 

Samlingsplass

Riise peker også på at bedriftsgrupper kan være en kilde til faglig påfyll og som en sosial samlingsplass.

– De vil kunne søke om midler fra Juristforbundet til å avholde medlemsmøter, og forbundet vil kunne stille med interessante foredrag på arbeidsplassen.

Ledige stillinger: