Foto: iStock
Foto: iStock

Boktips til juristen

Er du på utkikk etter litt påfyll i jula? Eller kanskje en julegave til en jurist? Vi ba fire forlag anbefale jusrelaterte bøker fra året som har gått.

Mandag, 20. desember 2021 - 12:41

Jula, i alle fall romjula, er for mange forbundet med endelig å kunne synke ned i godstolen med en bok.

Vi ba fire forlag komme med tips til bøker de mener bør ligge på en jurists nattbord eller kanskje under juletreet i år. Det ble en blanding av skjønnlitteratur og faglitteratur. Her er deres tips:

Cover: Cappelen Damm / Fagbokforlaget / Universitetsforlaget / Aschehoug
Cover: Cappelen Damm / Fagbokforlaget / Universitetsforlaget / Aschehoug

 

Hans A. Tvedt i Cappelen Damm Akademisk abefaler disse bøkene:

Tor Langbach: Om rettsmedisin og sakkyndighet

- Tidligere leder for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, skriver instruktivt og lettfattelig om rettsmedisin og rollen som sakkyndig for påtalemyndigheten og i retten. Selv om boken primært er rettet mot de sakkyndige selv, er den interessant for jurister som skal forholde seg til rettsmedisinere og sakkyndige i sitt arbeid. Og så er gir den et utrolig spennende innblikk i denne viktige randsonen av rettsvesenet.

Marius Gulbranson Nordby: Det store klimasøksmålet

- Hvis du lurer på hva denne saken i Høyesterett egentlig handlet om, men nøyde deg med ingressene og utfallet i avisen, bør du vurdere å lese denne pamfletten i juleferien. Nordby formidler en engasjert, og overraskende underholdende, gjennomgang av klimasøksmålet: Fra Montesquieu og Alexander Hamilton, via grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, maktfordelingens tilblivelse og diverse klimarapporter frem til plenumsdommen 22. desember 2020. Det er kanskje et partsinnlegg (for miljøet), men gir tankevekkende innsikter i grenselandet mellom jus og politikk.

Abid Raja: Min skyld. En historie om frigjøring

- En overveldende tekst skiller boken ut fra andre politikerbiografier og oppvekstbøker i Norge: Lavmælt, inntrykksfullt om kulturkonflikter. Raja ble født med en endetarm som ikke fungerte, fikk aldri skikkelig helseoppfølging, opplevde grov omsorgssvikt, havnet på kjøret, reddet seg selv så å si ved egen drivkraft – og kjempet for kjærligheten. Vil bli stående som en av årets viktigste bøker.

Ingrid Krøvel-Velle i Fagbokforlaget anbefaler:

Dagfinn Christian Selvaag: Anerkjennelse av stater og regimer 

Hvorfor anerkjenner Norge noen stater og regimer, men ikke andre? Hvilke hensyn tas i spennet mellom storpolitkk og folkerett? Boken Anerkjennelse av stater og regimer er skrevet av Dagfinn Christian Selvaag, og for første gang presenteres en studie av norsk anerkjennelsespraksis fra 1905 og frem til i dag. Hva, om noe, endrer seg som følge av at Norge anerkjenner en stat eller regjering? Hvordan har norske domstoler forholdt seg til saker med tilknytning til stater eller regjeringer som ikke har vært anerkjent? Boken er ikke bare en reise i jus, men en global reise gjennom politisk historie over hundre år.

Sverre Blandhol: Konfliktkoden

For å kunne håndtere konflikter må du forstå dem. Konflikter kan virke kaotiske og skremmende. Men de følger gjerne bestemte mønstre. I denne boken blir du kjent med disse mønstrene – koden som alle konflikter bygger på. Med denne kunnskapen vil du kunne finne veien ut av fastlåste konflikter i alle livets situasjoner, enten det er privat, i arbeidslivet eller i internasjonale relasjoner.

Andrea Dahlum: Styreansvar i praksis

Ved å studere over 400 dommer har Andrea Dahlum kartlagt hvordan Norges domstoler har tolket styreansvaret siden den gjeldende aksjeloven trådte i kraft. Materialet omfatter publiserte og upubliserte dommer, som danner bakgrunnen for en dyptgående analyse av et lite studert område. Bildet som avdekkes er av et sprikende felt der tungt ansvar til tider treffer ulikt. Boken er rikt illustrert gjennom eksempler og grafer.

Jussredaksjonen i Universitetsforlaget har plukket ut tre bøker som kan glede den jussinteresserte:

Hva er Ytringsfrihet av Anine Kierulf

Anine Kierulf tar tempen på et av de mest aktuelle tema om dagen. Vi er alle for ytringsfrihet. Med hva når folk ytrer seg helt håpløst sårende og kjipt? Er det lov å krenke folk hele tiden? Kan man ikke bare be folk oppføre seg litt?

Klimarett med Hans Chr. Bugge

Klimarett med Hans Chr. Buggesom redaktør er første bok av sitt slag som tar for seg et nytt og viktig rettsområde. For det er faktisk ikke så lenge til 2030 og før det må utslipp av klimagasser vesentlig reduseres. Det rettslige rammeverket er avgjørende for om målene nås og det angår oss alle. For dypest sett handler vår behandling av kloden om våre verdier, vår livsstil, vårt forbruk og vårt forhold til menneskene rundt oss.

Hjelp, jeg studerer juss – en studieguide av Marte Eidsand Kjørven

Og dersom du vil bidra til endring er kanskje jusstudiet stedet for deg. I så fall kan boken Hjelp, jeg studerer juss – en studieguide av Marte Eidsand Kjørven vise vei. I boken får du tips til hvordan du kan tilegne deg juridiske kunnskaper og utvikle ulike typer av juridiske ferdigheter på en effektiv måte.

Mona Ek i Aschehoug anbefaler:

Skyggejakt. Fra innsiden av politiets kamp mot organisert kriminalitet av Malin Stensønes

- Organisert kriminalitet er grenseoverskridende, metodene sofistikerte og voldspotensialet stort. Transnasjonale nettverk står blant annet bak overgrep mot barn, menneskesmugling, korrupsjon, hvitvasking, datasvindel og bedragerier. Enorme verdier står på spill, og konsekvensene rammer oss alle. Både Kripos og Oslo Politidistrikt har nøkkelroller i kampen mot organisert kriminalitet. Forfatteren følger flere store operasjoner og får et unikt innsyn i politiets skjulte arbeidsmetoder.

Arbeiderpartiet og 22. juli av Hallvard Notaker

- Terrorangrepet 22. juli 2011 traff nasjonen og det store fellesskapet, men det var også rettet direkte mot en politisk bevegelse: Målet var å ramme Arbeiderpartiet og AUF. Med nye og ukjente kilder gir Hallvard Notaker leseren et unikt innblikk i Arbeiderpartiets håndtering av 22. juli, fra takplatene ramlet og vindusrutene singlet på Youngstorget og drapene tok til på Utøya, gjennom rosetog og taler og videre til Gjørv-kommisjonen, rettssaken og debattene om minnesteder og om Utøyas fremtid. Ungdommer, lokale medlemmer og partiets tillitsvalgte ble stilt på prøver som ingen kunne ha sett for seg. Arbeiderpartiet og 22. juli er et fremragende stykke historieskriving. Boka ble nominert til Brageprisen for beste sakprosabok.

På åstedet av Eva B. Ragde og Trude Teige

- Hvorfor står stolen slik? Er blodsporene fra liket eller drapsmannen? Hørte virkelig ikke naboen skrikene til barnet? Utallige spørsmål må besvares når en forbrytelse skal oppklares. Nitid arbeid og tålmodighet danner rammen for Eva B. Ragdes jobb som en av Norges fremste kriminalteknikere. Her forteller hun detaljert om arbeidet sitt når hun kommer til et åsted - om det er et brutalt drap eller et terrorangrep som under 22. juli der hun med bevitnet grusomhetene på nært hold. Sammen med krimforfatteren Trude Teige tar Eva B. Ragde med oss inn i rystende saker. Nådeløs virkelighet blir fortalt med forståelse og medfølelse.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022